Редакційний штат

Головний редактор:

  • Ванін Володимир Володимирович – д.т.н., професор, заслужений працівник народної освіти України, декан фізико-математичного факультету, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна.

 

Бондар Олена Анатоліївна – д.т.н., професор, професор кафедри менеджменту в будівництві КНУБА, Україна.

Ботвіновська Світлана Іванівна – д.т.н., доцент, завідувач кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА, Україна.

Вайс Гунтер – д-р філ. Інститут геометрії, Технічний університет Дрездену, Німеччина. Ін-т. з дискретної математики, Університет технологій, Відень, Австрія.

Вірченко Геннадій Анатолійович – д.т.н., професор, професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна.

Гайдайчук Віктор Васильович – д.т.н., професор, завідувач кафедри теоретичної механіки, КНУБА, Україна.

Гнатушенко Володимир Володимирович – д.т.н., професор кафедри Інформаційних систем та технологій, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна.

Ісмаілова Нелля Петрівна – д.т.н., доцент, заступник завідувача кафедри інженерної механіки, Військова академія (м. Одеса), Україна.

Ковальов Сергій Миколайович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки, КНУБА, Україна.

Ковальов Юрій Миколайович – д.т.н., професор, завідувач кафедри промислового дизайну та комп’ютерних технологій, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука, Україна.

Куценко Леонід Миколайович – д.т.н., професор, професор кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки, Національний університет цивільного захисту України.

Мартинов В’ячеслав Леонідович – д.т.н., професор, професор кафедри архітектурних конструкцій, КНУБА, Україна.

Найдиш Андрій Володимирович – д.т.н., професор, завідувач кафедр прикладної математики та інформаційних технологій, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна.

Пилипака Сергій Федорович – д.т.н., професор, завідувач кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну, Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБІП), Україна.

Плоский Віталій Олексійович – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Київський національний університет будівництва і архітектури

Сазонов Костянтин Олександрович – д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних технологій у будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна.

Сергейчук Олег Васильович – д.т.н., професор, професор кафедри архітектурних конструкцій, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна.

Штахель Гельмут – д-р філ., заслужений професор у відставці, Інститут дискретної математики та геометрії, Віденський технологічний інститут, Австрія.