Повторюваність і різноманітність в оцінці проектів типових каркасних будівель

Автор(и)

  • Serhii Hordiienko Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна
  • Yuliia Velihotska Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579x.2019.96.29-36

Ключові слова:

індустріалізовані будівельні системи, типове проектування, варіантне проектування, архітектурний стиль, уніфікація, повторюваність, різноманітність, взаємозамінність, різнозамінність.

Анотація

В статті наведені результати аналізу та систематизації пропозицій в напрямку оцінки проектних рішень і визначення додаткових можливостей типового проектування при застосуванні каркасних індустріалізованих будівельних систем в житловому будівництві.

Біографія автора

Yuliia Velihotska, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Кандидат архітектури

Посилання

Зодчие Москвы. Кн. 2. Астафьева–Длугач М. И., Волчок Ю. П., Журавлев А. М. Москва: Московский рабочий, 1988. 368 с.

Современная советская архитектура 1955-1960 гг. Учебник / под. ред. Н.П. Былинкина и А.В. Рябушина. – Москва.: Стройиздат,1985. – 201 с.

Архитектура многоэтажных жилых зданий : [учебник по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство»] / А.А. Плотников; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т. — М.: Издательство МИСИ – МГСУ, 2019. 312 с.

Тарасова Е.А. Архитектура жилых зданий СССР. 1941–1954 [Електронний ресурс] / Всеобщая история архитектуры. Том 12. Книга первая. Архитектура СССР: М, Стройиздат, 1975 – Режим доступу до ресурсу: http://ussr.totalarch.com/general_history_architecture/1941_1954/house.

Романенко И.И. Индустриализованные строительные системы: методология заменяемости и модульности. Харьков: ХНАГХ, 2008. – 438 с.

Романенко І.І., Гордієнко С.М. Підвищення ролі інтегральної типології індустріалізованих систем в управлінні якістю проектів / Комунальное хозяйство городов: Респ. меж вед. науч.- техн. сб. Київ: Техніка, 2002. –Вип.36. – С.72–75.

Гордієнко С.М. Архітектурно-стильові проблеми сучасного типового проектування житлових будівель з використанням каркасних індустріалізованих систем / Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Харків, листопад 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. С.31–32

Phoenix Children’s Hospital / HKS Architects [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: https://www.arcdaily.com/870774/nelson-mandela-childrens-hospital-sheppard-robson--plus-john-cooper-architecture-plus-gapp-plus-ruben?ad_medium=gallery

Велігоцька Ю.С. Дизайн-засоби формування системи орієнтації в дитячих медичних закладах /Містобудування та територіальне планування : Наук.-техн. збірник / - К., КНУБА, 2019. Вип.70. 645 с. С. 110–120.

А.с. 1472596 СССР, МКИ Е 04В 1/343. Передвижной трансформируемый жилой блок / И.И. Романенко, В.А. Кодин и др. (СССР). - №4207829/29-33. Заявлено 10.03.87; Опубл. 15.04.89, Бюл.№14.

Пат. 5983, Україна, МКВ 1/18. Спосіб зведення житлових багатоповерхових каркасних будівель /Романенко І.І, Гордієнко С.М. (Україна), № 2004032278. Заявлено 29.03.2004. Опуб. 15.04.2005. – Бюл. №4.

Державні будівельні норми. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків: ДБН В.2.2. -24:2009. – [Чинні від 2009-09-01] – Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. – 133 с. (Державні будівельні норми).

Державні Будівельні Норми України. Типове та індустріальне проектування. Типові проекти [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://dbn.co.ua/news/tipove_ta_industrialne_proektuvannja/2011-12-22-124

Романенко І.І., Гордієнко С.М. Індивідуалізація житлових будівель на базі типового каркаса міжвидового застосування в умовах сталого розвитку міст / Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.49. Серия: Технические науки и архитектура. Київ: Техніка. 2003. – С. 326–331.

Пат. 67677 А, Україна, МПК Е 04В 2/00. Спосіб зведення зовнішніх стін житлових багатоповерхових каркасних будівель / Гордієнко С.М. (Україна), № 20031210903. Заявлено 02.12.2002. Опуб. 15.06.2004. – Бюл. №6.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті