Деякі актуальні задачі сучасного комп’ютерного геометричного моделювання технічних об’єктів

Автор(и)

  • Volodymyr Vanin Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Gennadii Virchenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Petro Yablonskyi Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Nezenko Andrii Nezenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.97.16-22

Ключові слова:

геометричне моделювання, промислові виробі, програмне забезпечення, комп’ютерне моделювання

Анотація

У статті окреслено деякі актуальні питання сучасного комп’ютерного геометричного моделювання технічних об’єктів. Запропонований підхід спирається на здобутки школи прикладної геометрії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та їх упровадження в різноманітні галузі промисловості, зокрема, авіаційну й сільськогосподарське машинобудування. Подані ідеї слугують перспективним напрямком проведення подальших наукових досліджень та удосконалення автоматизованого формоутворення технічної продукції.

   В статье обозначены некоторые актуальные вопросы современного компьютерного геометрического моделирования технических объектов. Предложенный подход опирается на достижения школы прикладной геометрии Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» и их внедрение в различные отрасли промышленности, в частности, авиационную и сельскохозяйственное  машиностроение. Представленные идеи служат перспективным направлением проведения дальнейших научных исследований и совершенствования автоматизированного формообразования технической продукции.

Біографії авторів

Volodymyr Vanin, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор

Gennadii Virchenko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор

Petro Yablonskyi, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент

Nezenko Andrii Nezenko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук

Посилання

Ванін В.В., Вірченко Г.А., Гумен О.М. та ін. Сучасний стан і перспективи подальшого розвитку наукової школи прикладної геометрії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Прикладні питання математичного моделювання. Херсон: ХНТУ, 2018. Вип. 2. С. 17-23.

Ванін В.В., Вірченко Г.А., Гетьман О.Г., Яблонський П.М. Структурно-параметричне формоутворення як засіб інтеграції автоматизованого проектування технічних об’єктів. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ: КНУБА, 2019. Вип. 95. С. 46-50.

Vanin V., Virchenko G., Virchenko S., Nezenko A. Computer variant dynamic forming of technical objects on the example of the aircraft wing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Kharkiv: Technology Center, 2017. № 6/7 (90). P. 67-73.

Яблонський П.М. Деякі питання узагальнення засобів геометричного моделювання для проектування технічних об’єктів. Сучасні проблеми моделювання. Мелітополь: МДПУ, 2018. Вип. 13. С. 192-198.

Ванін В.В., Вірченко Г.А., Незенко А.Й. Деякі питання геометричного моделювання поверхні крила літака протягом життєвого циклу виробу. Вісник Херсонського нац. техн. ун-ту. Херсон: ХНТУ, 2019. Вип. 2 (69), ч. 3. С. 244-248.

Яблонський П.М. Деякі питання узагальнення формоутворення різального інструменту. Вісник Херсонського нац. техн. ун-ту. Херсон: ХНТУ, 2019. Вип. 1 (68). С. 73-77.

Ванін В.В., Вірченко Г.А., Яблонський П.М. Деякі геометричні аспекти класифікації дискових робочих органів ґрунтообробних знарядь. Сучасні проблеми моделювання. Мелітополь: МДПУ, 2019. Вип. 16. С. 70-75.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті