Геометричні моделі багатовимірних баз даних

Автор(и)

  • Larysa Ivanova Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.97.51-59

Ключові слова:

інформація, інформаційні процеси, візуалізація багатовимірних моделей, бази даних, геометричні образи.

Анотація

         У даній публікації окреслені задачі аналізу існуючих розробок в сфері візуалізації багатовимірних інформаційних образів, а також напрямки досліджень інформаційних моделей, їх систематизація і розробка комбінованих геометричних моделей багатовимірних баз даних. Цей напрямок досліджень є гостроактуальним в наш вік суцільної діджіталізаціі і тенденції візуалізації ефектів в процесі взаємодії людини з навколишнім світом.

Візуалізація даних - завдання, з яким стикається в своїй роботі будь-який дослідник. Традиційні інструменти в цій галузі - графіки та діаграми, погано справляються із завданням візуалізації, коли виникає необхідність візуалізувати багатовимірну базу даних. Робота в цьому напрямку вимагає аналізу природи даних і систематизації або розробки способів формалізації даних, видів інформаційних моделей, способів геометричного відображення даних і способів трансформації, дослідження геометричних моделей багатовимірних баз даних.

Біографія автора

Larysa Ivanova, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Peter Lyman and Hal R. Varian. How much information. Technical report, UCBerkeley, 2000. http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info/.

ISO/IEC 10746-2:2009 [ISO/IEC 10746-2:2009]

Іванова Л.С. Умови конструювання складених дискретно поданих кривих (ДПК) на множині рівновіддалених значень аргументу. // Прикладна геометрія та інж.графіка.- К: КДТУБА, 2001, Вип.68.

Іванова Л.С. Згладжуюча апроксимація ДПК на рівномірній сітці методом коригування зовнішніх сил. // Прикладна геометрія та інж.графіка.- К: КДТУБА, 2003, Вип.72.

Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. Наук Дейнеко Л.В. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2018. – 158 с.

Кендалл М., Стюарт А. Статистические выводы и связи. - М.: Наука, 1973.-900 с.

Зиновьев А.Ю. Визуализация многомерных данных. - Интернет-издание, 2000. — 180 с.

Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение, М., Мир, 1988.

Кохонен Т. Ассоциативные запоминающие устройства. – М.: Мир, 1982. – 383 с.

Kohonen T. Self-organization and Associative Memory. Springer-Verlag: New York, 1997. 428 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті