DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.98.22-28

МОЖЛИВОСТІ АНІМАЦІЇ В СИСТЕМІ КОМПАС ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Nadiya Bilytska, Alexandra Hetman, Oleksiy Shtil

Анотація


Система автоматизованого проектування КОМПАС-3D застосовується для побудови тривимірної моделі складальної одиниці на основі моделей деталей, які з’єднуються за рахунок спряжень. Бібліотека анімації призначена для імітування рухів різних машин, пристроїв, механізмів і приладів, змодельованих в системі КОМПАС-3D; імітування процесів збирання-розбирання виробів; створення відеороликів, які демонструють роботу ще не існуючих пристроїв для презентацій або інтерактивних технічних посібників; створення послідовних кадрів для дослідження руху механізмів.

Анімація створеної моделі ручного насосу демонструє принцип роботи виробу, коли обертання однієї деталі приводить у рух весь механізм. 

Ключові слова


система автоматизованого проектування; тривимірне твердотільне моделювання; модель; анімація; операція; спряження; елементарний об’єм; складальний кресленик; робочі кресленики деталей

Повний текст:

PDF

Посилання


Лелик Я.Р., Прокопович Т.А., Тарасюк І.І. Мистецькі комп’ютерні технології - побудова 3D моделі складальної одиниці з використанням графічного пакету AUTOCAD для візуалізації зображення з розділу «складальне креслення» / Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. Київ : КНУБА, 2019. Вип. 54. С. 127-134.

Іванов Є.М., Омельченко В.В., Гнатюк А.А. Удосконалення побудови креслеників циліндричних зубчастих передач в пакеті AUTODESK INVENTOR. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького; гол. ред. кол. А.В. Найдиш. Мелітополь : Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. Вип.13. С. 55-59.

Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Ветохін В.І., Злобіна В.С. «Інформаційні технології-2. Автоматизація розробки конструкторської документації в системі КОМПАС-3D». [Електронний ресурс] Навчальний посібник для студентів теплоенергетичного факультету для всіх форм навчання. Київ :"КПІ", 2012.

Канський О.М., Білицька Н.В., Гетьман О.Г. Про питання тривимірного моделювання у системі КОМПАС-3D. - /Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн та об'єкти інтелектуальної власності». Київ: ДІЯ, 2014. Випуск 3. С. 107-110.

І.В Івчук,Н.В. Білицька, Г.С. Мартиненко Застосування системи «КОМПАС» для створення твердотільної моделі складальної одиниці. Матеріали 6-й Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об'єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених». Київ : ДІЯ, 2017. Вип.6. С. 290-294.

Г.С. Мартиненко, Н.В. Білицька, О.Г. Гетьман. Моделювання та розрахунок зубчастих зачеплень у системі КОМПАС / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ : КНУБА, 2019. Вип. 96. С. 58-63.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 N. Bilytska, A. Hetman, О. Shtil

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.