DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.98.84-93

ОКРЕМИЙ ВИПАДОК КОНГРУЕНТНИХ ЦЕНТРОЇД НЕКРУГЛИХ КОЛІС, УТВОРЕНИХ ДУГАМИ ЛОГАРИФМІЧНОЇ СПІРАЛІ

Tetiana Kresan, Serhiy Pylypaka, Iryna Grischenko, Vitaliy Babka

Анотація


Розглянуто кочення конгруентних кривих одна по одній без ковзання, які є дугами логарифмічної спіралі. Дві симетричні дуги утворюють замкнений контур із спільним полюсом полярної системи координат. Така фігура нагадує відомий символ серця із полюсом на лінії симетрії. В статті показано і математично доведено, що при належному виборі відстані між полюсами таких фігур вони можуть перекочуватися одна по одній, обертаючись навколо своїх полюсів. Зроблено аналітичний опис центроїд, побудовано їх зображення із спільною точкою контакту для різних кутів повороту.


Ключові слова


кочення конгруентних кривих; циліндричні поверхні; аналітичний опис центроїд;фізичні моделі центроїд

Повний текст:

PDF

Посилання


Падалко А.П. Зубчатая передача с некруглым колесом / А.П. Падалко, Н.А. Падалко // Теория механизмов и машин, 2013. – № 2. – Т. 11. С. 89 – 96. Режим доступу: http://tmm.spbstu.ru/22/padalko.pdf.

Литвин Ф.Л. Теория зубчатых зацеплений / Ф.Л. Литвин. Москва : Наука, 1968. 584 с.

Литвин Ф.Л. Некруглые зубчатые колеса / Ф.Л. Литвин. Москва : Машгиз, 1956. 312 с.

B. Laczik. Design and Manufacturing of Non-Circular Gears by GivenTransfer Function. [Електронний ресурс] / B. Laczik. Режим доступу: http://www.hexagon.de/pdf/noncgear.pdf.

D. Mundo. Use of Non-Circular Gears in Pressing Machine Driving Systems / [Електронний ресурс] / D. Mundo, G. A. Danneli. Режим доступу: http://www.wseas.us/e-library/conferences/udine2004/papers/483-172.pdf.

Коврегін В.В. Аналітичний опис центроїд не круглих зубчатих коліс / В.В. Коврегін, І.В. Маловик // Праці ТДАТУ. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Мелітополь : ТДАТУ, 2011. Т. 49, Вип. 4. С. 125 – 129.

Легета Я.П. Опис та побудова спряжених центроїд некруглих зубчастих коліс / Я.П. Легета // Сучасні проблеми моделювання. Мелітополь : МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. Вип. 3. С. 87 – 92.

Легета Я.П. Геометричне моделювання центроїд некруглих зубчастих коліс за передавальною функцією / Я.П. Легета, О.В. Шоман // Науковий журнал: МНУ імені В.О. Сухомлинського. Геометричне моделювання та інформаційні технології. № 2, жовтень, 2016. С. 59 –

T. Hasse. Über die vielfältigen Möglichkeiten, unrunde Zahnräder für typische Getriebeaufgaben der Technik optimal auszulegen. [Електронний ресурс] / T. Hasse. Режим доступу: http://www.optimasimula.de/downloads/moeglichkeiten_unrundraeder.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Tetiana Kresan, Serhiy Pylypaka, Iryna Grischenko, Vitaliy Babka

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.