АНАЛІТИЧНИЙ ОПИС УМОВ НЕПЕРЕТИНАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ПОТОКУ ЛЮДЕЙ

Автор(и)

  • Alexander Pankratov Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України, Україна
  • Valentina Komyak Національний університет цивільного захисту України, Україна
  • Kyazim Kyazimov Академія Міністерства по Надзвичайним подіям Азербайджанскої Республіки, Азербайджан
  • Alexander Danilin Національний університет цивільного захисту України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.98.110-119

Ключові слова:

розміщення, моделювання руху людей, математичний апарат умов не перетинання об’єктів

Анотація

Задачі оптимального розміщення є частиною теорії дослідження операцій та обчислювальної геометрії. Цей клас відноситься до задач геометричного проектування і має широке коло застосувань. 

Незважаючи на наявність різноманітних моделей і методів розв’язання задач геометричного проектування, вони, як і раніше, є актуальними в тих галузях, формалізація яких недостатня для застосування наявних моделей та методів, які пов’язані з необхідністю врахування особливостей тієї чи іншої предметної області.

Однією з проблем на сьогодні є організація керованої евакуації людей з будівель за необхідний час, що розраховується виходячи з їх об'ємно-планувальних рішень. На сьогодні відсутні моделі індивідуально-поточного руху людей, що адекватні реальному потоку. Інтерес до моделі мотивується як необхідністю уваги до руху людей з обмеженими мобільними можливостями в потоці змішаного складу в досить широкій номенклатурі громадських будівель різних класів функціональної пожежної небезпеки, так і неможливістю на теперішній час побудови адекватних математичних моделей на базі аналітичного опису відносин між людьми (наприклад, неперетинання), які мають різні габарити, вік, функціональні можливості, тощо. Слід зазначити, що задача моделювання руху людей в кожний визначений дискретний момент часу представляє собою конфігурацію розміщення об’єктів за заданими обмеженнями, основні з яких – це умови їх неперетинання

Тому актуальною проблемою для розв’язання задач розміщення є подальший розвиток математичного апарату опису умов неперетинання об’єктів довільної просторової форми з урахуванням їх неперервних трансляцій та обертань.

В роботі модифіковано квазі-phi-функції та отримано аналітичний опис умов неперетинання для прямокутника та еліпса, для складеного об’єкта із прямокутника та еліпса з прямокутником, для складеного об’єкта із прямокутника та еліпса з еліпсом. Застосування квазі-phi-функції дозволило формалізувати взаємини обєктів (торкання, неперетинання, перетинання) для більш широкого класу просторових форм.

Математичний апарат взаємодії геометричних об’єктів є основою методів моделювання розміщення за заданими обмеженнями, моделювання руху потоку людей.

Біографія автора

Alexander Danilin, Національний університет цивільного захисту України

National university of civil protection of Ukraine

Посилання

Яковлев С.В., Гиль Н.И., Комяк В.М. и др. Элементы теории геометрического проектирования: под ред. В.Л. Рвачева. Київ : Наук. думка, 1995. 241 с.

Kravchenko V,.Rvachev V. R-functions Theory and Its Application for the Solution of Boundary Value Problems in Arbitrary Domains .Proceedings of the 3td Electromagnetic and Light Scattering. Theory and Applications, Bremen, Germany, 1998. P.163-167.

Рвачев В.Л., Стоян Ю.Г. К задаче распознавания непересечения фигур специального вида. Кибернетика, 1965. № 6. С. 85-94.

Гиль Н.И., Комяк В.М. Об одном подходе к построению годографа вектор-функции плотного размещения плоских геометрических объектов, устойчивого к вычислительной погрешности. Харьков: Ин-т пробл. машиностроения АН Украины, 1991. 23 с. (Препринт / АН Украины. Ин-т пробл. машиностроения; 350) .

Stoyan Yu.G. Ф-function and its basic properties. Доклады HAH Украины. Сер. A, 2001. №8. С. 112-117.

Milenkovic V. Rotational polygon containment and minimum enclosure using only robust 2d construction. Computational Geometry, 1999. 13(1). P. 3-19.

Rosin P.L. A survey and comparison of traditional piecewise circular approximations to the ellipse. Computer Aided Geometric Design, 1999. 16. P. 269-286.

Ting J.M., Khwaja M., Meachum L.R., Rowell J.D. An ellise-based discrete element model for granular material. Numerical and Analytical Methods in Geromechanics, 1993. 17(9). P.603-623.

Feng Y., Han K., Owen D. An Advancing Front Packing of Polygons, Ellises and Spheres. Discrete Element Methods, 2002. P. 93-98. doi:10.1061/40647(259)17.

Kallrath J., Rebennack S. Cutting ellipses from area-minimizing rectangles Journal of Global Optimization, 2014. 59 (2-3). P. 405-437.

Kallrath J. , Rebennack S. Cutting Ellipses from Area-Minimizing Rectangles. Journal of Global Optimization, 2013. Vol. 59 (2–3). P. 405-437. doi:10.1007/s10898-013-0125-3.

Панкратов А.В. Информационная система решения оптимизационной задачи размещения производьных неориентированных 2D объектов. Системи обробки інформації. Харків: ХУПС, 2013.1(108). С.82-86.

Стоян Ю.Г., Панкратов А.В., Романова Т.Е., Чернов Н.И. Квази-phi-функции для математического моделирования отношений геометрических объектов. Доповіді. НАН України, 2014. Т 9. C. 49- 54.

Коmyak Va., Коmyak Vl., Danilin A. A study of ellipse packing in the high-dimensionality problems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017. 1/4(85). С. 17-23.

Данилин А. Н., Комяк В.В.,.Комяк В.М, .Панкратов А.В. Упаковка эллипсов в прямоугольник минимальных размеров. УСиМ. К., 2016. №5. С. 5- 9.

Гиль Н.И., Суббота И.А. Квази-phi-функция для сегментов єллипсов. Системи обробки інформації, 2014, 8(124). С. 79-82.

Стоян Ю.Г, Романова Т.Е,, Чернов Н.И., Панкратов А.В. Полный класс Ф-функций для базових объектов. Доповіді НАН України, 2010. № 12. C. 25-30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-21

Номер

Розділ

Статті