ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ ХАРАКТЕРНИХ ПЕРЕТИНІВ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ ЇХ 3D МОДЕЛЕЙ В САПР AUTOCAD

Автор(и)

  • Тетяна Гнітецька Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9682-6488
  • Галина Гнітецька Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2864-3142
  • Дмитро Мотильов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.100.99-107

Ключові слова:

3d моделювання, Параметризація, САПР AutoCAD, інженерна графіка

Анотація

У роботі представлено розроблений алгоритм опосередкованої параметризації 3d моделі типової деталі за допомогою виконання параметризації її повздовжнього перерізу. Управління формою 3d об’єктів  параметризацією їх 2d перетинів дозволяє, використовуючи САПР AutoCAD, створювати варіанти електронних моделей деталей, однотипних за геометрією і різних за розмірними характеристиками. При цьому економляться ресурси, які витрачаються на виконання проектно-конструкторських робіт. Запропонований алгоритм створення параметризованих 3d моделей в середовищі САПР AutoCAD може бути використаним у інженерній практиці. Наразі методичні розробки запроваджені у навчальний процес у «Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського» при викладанні курсу «Інженерна і комп’ютерна графіка».

Біографії авторів

Тетяна Гнітецька, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. т. н., доцент

Галина Гнітецька, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. п. н., доцент

Посилання

Література

About Parametric Drawing and Constraints. AutoCAD User’s Guide. URL: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/files/GUID-899E008D-B422-4DF2-AC8D-1A4F5701ED4E-htm.html (дата звернення: 12.02.2021).

Использование параметризации в AutoCAD, САПР-журнал, Статьи, уроки и материалы для специалистов в области САПР. URL: http://sapr-journal.ru/tips-tricks/ispolzovanie-parametrizacii-v-autocad/(дата звернення: 12.02.2021).

Оформлення конструкторської документації: Навч. посібн. 4-те вид., випр. і доп. Київ : Каравела, 2012. С.131.

Referenses

About Parametric Drawing and Constraints. AutoCAD User’s Guide URL: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/files/GUID-899E008D-B422-4DF2-AC8D-1A4F5701ED4E-htm.html (data zvernennia: 12.02.2021).{in English}

Yspolzovanye parametryzatsyy v AutoCAD, SAPR-zhurnal, Staty, uroky y materyalы dlia spetsyalystov v oblasty SAPR. URL: http://sapr-journal.ru/tips-tricks/ispolzovanie-parametrizacii-v-autocad/(data zvernennia: 12.02.2021). {in Russian}

Oformlennia konstruktorskoi dokumentatsii: Navch. posibn. 4-te vyd., vypr. i dop. Kyiv : Karavela, 2012. P.131{in Ukranian}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-24

Номер

Розділ

Статті