ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНИХ БЛОКІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК ЗОБРАЖЕНЬ ТИПОВИХ КРІПИЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РЕСУРСАМИ AUTO CAD

Автор(и)

  • Тетяна Гнітецька Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9682-6488
  • Галина Гнітецька Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2864-3142
  • Євгеній Пустовіт Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.100.108-117

Ключові слова:

Параметризація, динамічні блоки, електронні бібліотеки, кріпильні вироби, комп’ютерна графіка

Анотація

Застосування електронних бібліотек параметризованих зображень об’єктів, виконаних у формі динамічних блоків, в практиці  проектно-конструкторських робіт відноситься до ресурсозберігаючих технологій, які активно використовуються у сучасному виробництві. У статті розглянуто приклад створення параметризованих спрощених зображень кріпильних виробів за допомогою динамічних блоків системи автоматизованого проектування AutoCAD. Динамічні блоки можуть бути використані при створенні електронних бібліотек зображень технологічних, конструкторських, електротехнічних та інших елементів. Розглянутий в статті алгоритм по створенню динамічних блоків спрощених зображень кріпильних виробів запроваджений в навчальний процес у «Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського» в курсі «Інженерна і комп’ютерна графіка» та може бути використаний у конструкторській практиці.

Біографії авторів

Тетяна Гнітецька, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. т. н., доцент

Галина Гнітецька, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. п. н., доцент

Посилання

Література

About Parametric Drawing and Constraints. AutoCAD User’s Guide. URL: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/files/GUID-899E008D-B422-4DF2-AC8D-1A4F5701ED4E-htm.html (дата звернення: 12.02.2021).

Использование параметризации в AutoCAD, САПР-журнал, Статьи, уроки и материалы для специалистов в области САПР. URL: http://sapr-journal.ru/tips-tricks/ispolzovanie-parametrizacii-v-autocad/(дата звернення: 12.02.2021).

Оформлення конструкторської документації: Навч. посібн. 4-те вид., випр. і доп. Київ: Каравела, 2012. С.131.

Referenses

About Parametric Drawing and Constraints. AutoCAD User’s Guide URL: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/files/GUID-899E008D-B422-4DF2-AC8D-1A4F5701ED4E-htm.html (data zvernennia: 12.02.2021).{in English}

Yspolzovanye parametryzatsyy v AutoCAD, SAPR-zhurnal, Staty, uroky y materyalы dlia spetsyalystov v oblasty SAPR. URL: http://sapr-journal.ru/tips-tricks/ispolzovanie-parametrizacii-v-autocad/(data zvernennia: 12.02.2021). {in Russian}

Oformlennia konstruktorskoi dokumentatsii: Navch. posibn. 4-te vyd., vypr. i dop. – K.: Karavela, 2012. – S.131{in Ukranian}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-24

Номер

Розділ

Статті