АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ В AUTOCAD ЗА ДОПОМОГОЮ ГРУП ТА БЛОКІВ

Автор(и)

  • Тетяна Надкернична Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9147-0512
  • Ольга Лебедєва Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1569-5987

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.101.148-155

Ключові слова:

АutoCAD, Автоматизація, Проектування, Група, Блок, Атрибут

Анотація

У роботі описані такі цілі автоматизації проектування, як підвищення точності проектування, скорочення часу підготовки конструкторської документації з дотриманням діючих вимог стандартів, зменшення обсягу файлів, забезпечення умов для спільного проектування декількома розробниками. З існуючих методів автоматизації проектування представлені методи за допомогою створення та використання груп, статичних та динамічних блоків з атрибутами в АutoCAD, проведено порівняльний аналіз цих інструментів. При цьому описані особливості та доцільність використання першого чи другого методу для конкретних задач проектування, які відрізняються за складністю та широтою використання. В статті продемонстрований вплив використання вищеназваних методів на витрати часу при розробці проектної документації, автоматизації дотримання норм та стандартів оформлення конструкторської документації. Для кожного методу описані команди створення, редагування та керування об’єктами, роз’яснені можливості того чи іншого методу їхнього використання для спільного проектування групою розробників. Особливу увагу приділено блокам, роз’яснено смисл визначень та входжень блоків, розкриті особливості статичних простих блоків та їхня відмінність від груп, описані блоки з атрибутами, розглянуті команди  створення, редагування атрибутів блоків в редакторі блоків. Освітлене питання керування, редагування виду та змісту атрибутів блоків в якості джерела даних для складання специфікацій.  Розкрито відмінність статичних та динамічних блоків,, як найбільш потужних та універсальних з розглянутих інструментів автоматизації. Роз’яснено принцип організації універсального використання центру управління, створення бібліотек блоків та палітр інструментів.

Посилання

Література

Т. М. Надкернична, О. О. Лебедєва, Г. А. Вірченко, О. М. Гумен САПР в інженерній графіці: Схеми теплові [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 144 «Теплоенергетика» /. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,69 МБ Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 87 с.

Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкернична Т. М., Власюк Г. Г. Інженерна графіка – К. Видавнича група BHV, 2009 400 с. іл.

Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкернична Т. М Компютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD. Навч. Посібник. Киев : Каравела, 2011. 336 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Номер

Розділ

Статті