КРИВІ ТА ПОВЕРХНІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ В ПРИРОДІ ТА АРХІТЕКТУРНИХ СПОРУДАХ

Автор(и)

  • Олена Бідніченко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), Україна https://orcid.org/0000-0002-0548-3481

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.103.3-15

Ключові слова:

конічні перерізи, криві лінії другого порядку, криволінійні поверхні, архітектурні споруди

Анотація

Дана робота присвячена питанню аналізу кривих ліній та криволінійних поверхонь другого порядку та їх практичного застосування у архітектурних спорудах. У статті проведено аналіз кривих другого порядку, які утворюються конічними перерізами: еліпс, парабола, гіпербола. Наведено їх математичні рівняння, побудовані зображення в прямокутній системі координат. Приведено приклади таких форм у природному середовищі. Проаналізовано утворені від вказаних кривих криволінійні поверхні другого порядку, наведено їх математичний опис та створені схеми наочних зображень у прямокутній системі координат. Наведено поверхні еліпсоїда, показано, що їх відсіки можуть утворювати різноманітні форми будівель в залежності від задума архітектора. Досліджено різні види параболоїдів: еліптичний, гіперболічний. Висвітлені властивості об’єктів, що створені параболоїдами. Розглянуті особливості гіперболоїдів. Особлива увага приділена одно порожнинному гіперболоїду, який використовується при конструювання високих споруд. Досліджено поверхню параболічного циліндра, форму якого мають водостічні жолоби та параболічні арки. Виконано підбір архітектурних споруд, в яких використовуються досліджувані поверхні. Наведено зображення фрагментів конструкцій споруд, елементи якої виконані у формі кривих ліній та поверхонь другого порядку.

Біографія автора

Олена Бідніченко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)

к. т. н, доцент

Посилання

Михайленко В.E., Обухова В.С., Подгорный А.Л. Формообразование оболочек в архитектуре: монографія. Киев: Будивельник, 1972. 205с.

Ильин В.А., Позняк E.Г. Аналитическая геометрия. Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2002. 240 с.

Michael Leyton. A Generative Theory of Shape. Springer, 2001. ISBN 978-3-540-42717-9.

V. Anpilogova, S. Botvinovska, A. Zolotova, H. Sylimenko. (2019) Study of problem on constructing quadrics at the assigned tangent cones. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/1 (101), 39–48. doi:http://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.180859

Сальков Н.А. Общие принципы задания линейчатых поверхностей. Часть 2. / Геометрия и графика. 2019. Т.7. №1, С. 14–27. DOI: 10.12737/ article_5c9201eb1c5fD6.47425839.

Ваванов Д.А. Использование форы однополостного гиперболоида в архитектуре. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/postroenie-kompyuternoy-modeli-vodonapornoy-bashni-v-g-shuhova.

Мамиева И.А. Аналитические поверхности для параметрической архитектуры в современных зданиях и сооружениях / Academia. Архитектура и строительство. 2020. № 1.

Ботвиновская С.І., Васько С., Суліменко Г.Г. Особливості комп’ютерного моделювання об’єктів архітектури та дизайну до складу яких входять поверхні обертання другого порядку / Управління розвитком складних систем. 2019. № 40. С.102-111. dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11969049.

Короткий В.А., Усманова Е.А. Применение кривых второго порядка для конструирования гладких каркасно-сетчатых поверхностей. https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-krivyh-vtorogo-poryadka-dlya-konstruirovaniya-gladkih-karkasno-setchatyh-poverhnostey/viewer

References

Mikhailenko V.E., Obukhova V.S., Podgorny A.L. Formation of shells in architecture: monograph. Kyiv: Budivelnik, 1972. 205p.

Ilyin V.A., Poznyak E.G. Analytic geometry. Moscow: FIZMATLIT, 2002. 240 p.

Michael Leyton. A Generative Theory of Shape. Springer, 2001. ISBN 978-3-540-42717-9.

V. Anpilogova, S. Botvinovska, A. Zolotova, H. Sylimenko. (2019) Study of problem on constructing quadrics at the assigned tangent cones. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/1 (101), 39–48. doi:http://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.180859 {in Ukrainian}

Salkov N.A. Obshchiye printsipy zadaniya lineychatykh poverkhnostey. Chast 2. / Geometriya i grafika. 2019. T.7. №1. S. 14–27. DOI: 10.12737/ article_5c9201eb1c5fD6.47425839.

Vavanov D.A. Ispolzovaniye fory odnopolostnogo giperboloida v arkhitekture. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/postroenie-kompyuternoy-modeli-vodonapornoy-bashni-v-g-shuhova.

Mamiyeva I.A. Analiticheskiye poverkhnosti dlya parametricheskoy arkhitektury v sovremennykh zdaniyakh i sooruzheniyakh / Academia. Arkhitektura i stroitelstvo. 2020. № 1.

Botvinovskaya S.І.. Vasko S.. Sulіmenko G.G. Osoblivostі komp’yuternogo modelyuvannya ob’єktіv arkhіtekturi ta dizaynu do skladu yakikh vkhodyat poverkhnі obertannya drugogo poryadku / Upravlіnnya rozvitkom skladnikh sistem. 2019. № 40. S.102-111. dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11969049.

Korotkiy V.A. Usmanova E.A. Primeneniye krivykh vtorogo poryadka dlya konstruirovaniya gladkikh karkasno-setchatykh poverkhnostey. https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-krivyh-vtorogo-poryadka-dlya-konstruirovaniya-gladkih-karkasno-setchatyh-poverhnostey/viewer

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статті