ПРЯМІ ЛІНІЇ ТА ЛІНІЙЧАТІ ПОВЕРХНІ В НАУЦІ, ПРИРОДІ ТА АРХІТЕКТУРНИХ СПОРУДАХ

Автор(и)

  • Олена Бідніченко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), Україна https://orcid.org/0000-0002-0548-3481

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.104.3-15

Ключові слова:

пряма лінія; площина; лінійчаті поверхні; піраміда; призма; природне середовище; архітектурні споруди.

Анотація

Дана робота присвячена питанню геометричного і практичного дослідження прямих ліній та лінійчатих поверхонь пірамідальної та призматичної форми. У статті наведено теоретичне означення прямої лінії с точки зору різних математичних дисциплін та площини, як окремого випадку лінійчатої поверхні. Проведено їх математичний та геометричний опис, представлено наочні зображення. Доведено існування прямих ліній у природному середовищі наведеними найбільш характерними прикладами. Наведено визначення площини, досліджено склад деяких геометричних поверхонь, що утворені із відсіків площин. Виконано підбір природних творінь й архітектурних споруд, які мають у своєму складі досліджувані поверхні. Показано, що частіше за все кристали природних мінералів представлено кубічною, пентагон-додекаедричною або октаедричною геометричними формами. Проаналізовано формоутворення прямолінійних елементів сніжинок, колон і призм із базальту та приведено інші приклади досліджуваних геометричних образів у природному середовищі. . Показано, що частіше за все кристали природних мінералів представлено кубічною, пентагон-додекаедричною або октаедричною геометричними формами. Наведено зображення досліджуваних архітектурних споруд, які мають елементи пірамідальної та призматичної форми. Особливу увагу приділено аналізу найбільш цікавих проектів всесвітньо відомого архітектора модерніста Ле Корбюзьє

Біографія автора

Олена Бідніченко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)

к. т. н, доцент

Посилання

Література

Борисенко В.Д., Бідніченко О.Г. Основи нарисної геометрії: підручник. Миколаїв, НУК, 2014. 328 с.

Нарисна геометрія: В.Є. Михайленко, М.Ф. Євстифеєв, С.М. Ковальов, О.В. Кащенко; за ред. В.Є. Михайленка. 3-тє вид., перероб. Київ : Слово, 2013. 304 с.

Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2002. 240 с.

https://losko.ru/10-corbusier-buildings/

https://www.the-village.ru/city/architecture/229769-architecture-2015

https://kozelrozel.jimdofree.com/пирамида-знакомая-и-загадочная/пирамиды

http://optymistychna.com/ru/news-ru/bazaltovye-stolby-reynisdrangar/

Wikipedia. Organ Pipe. ˂https://en.wikipedia.org/wiki/Organ_pipe. ˃ (2023, травень, 15).

References

Borysenko V.D., Bidnichenko O.H. (2014) Osnovy narysnoyi heometriyi: pidruchnyk. Mykolayiv, NUK. 328 p.

Narysna heometriya: Mykhaylenko V.YE., Yevstyfeyev M.F., Kovalʹov S.M., Kashchenko O.V.; za red. Mykhaylenka V.YE.. 3-tye vyd., pererob. Kyiv : Slovo, 2013. 304 p.

Il'in V. A., Poznyak E. G. (2002) Analiticheskaya geometriya. Moscow : FIZMATLIT. 240 p.

https://losko.ru/10-corbusier-buildings/

https://www.the-village.ru/city/architecture/229769-architecture-2015

https://kozelrozel.jimdofree.com/пирамида-знакомая-и-загадочная/пирамиды

http://optymistychna.com/ru/news-ru/bazaltovye-stolby-reynisdrangar/

Wikipedia. Organ Pipe. ˂https://en.wikipedia.org/wiki/Organ_pipe. ˃ (2023, May, 15).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-06