КОМПОЗИЦІЙНІ СИМВОЛИ

Автор(и)

  • Віктор Верещага Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0038-8300
  • Ксенія Лисенко Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3047-6352

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.104.38-48

Ключові слова:

омпозиційні символи-константи; композиційні символи-функції; компоматриці.

Анотація

Здійснено ретельний аналіз щодо можливостей застосування існуючих математичних символів у композиційній геометрії, зроблено висновок про необхідність створення для цього композиційних символів (компосимволи).

Наголошується, що компосимволи є індикаторами певних вимог, у символьному вигляді, до утворення поточної точки композиційного геометричного об’єкту. Введено позначення однопараметричних, двопараметричних та трипараметричних композиційних символів. Надано графічне пояснення з відповідною візуалізацією щодо однопараметричних, двопараметричних та трипараметричних компосимволів з відповідною їхньою прив’язкою до кривих ліній, поверхонь та геометричних тіл.

Надається означення і наведено приклади символізованих композиційних матриць, вказується на те, що операції з ними дещо відрізняються від операцій з не символізованими компоматрицями. Обумовлюються способи символізації крайніх, у рядках та стовпцях, елементів композиційних матриць.

На прикладі однопараметричної компоматриці детально розглянуто композиційну символізацію поточної точки в околі особливого елементу точкової компоматриці, особливість якого визначається вихідними умовами розв’язуваної задачі. Для цього було визначено композиційні символи у вигляді функції, яку було подано у вигляді таблиці та у вигляді компоматриці числової. При цьому наголошується, що і аргумент, і сама функція композиційних символів є натуральними числами, до яких застосовуються операції додавання і віднімання. У наведеному прикладі символізації поточної точки в околі особливої здійснено символізацію за параметричним напрямом V, при цьому, мається на увазі, що за іншими параметричними напрямами вона буде аналогічною. Показано різницю у позначеннях композиційних символів – констант і композиційних символів – функцій або функціональних композиційних символів.

Наголошується, що композиційні символи являють собою індикатори впливу суміжних точок однопараметричних, двопараметричних та трипараметричних геометричних об’єктів на формулювання поточної точки відповідного об’єкту. Ці компосимволи – індикатори у скорочених умовних записах вказують на необхідність проведення певних операцій з композиційними матрицями точковими або з компоматрицями геометричних фігур.

Біографії авторів

Віктор Верещага, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 д. т. н., професор

Ксенія Лисенко, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Викладач

Посилання

Література

Cox. M.G., “The Numerical Evaluation of B-splines”. National Physical Laboratory DNAC 4, August 1971.

de Boor. C. “On Calculation with B-splines”, I. Approx. Theory, Vol. 6, pp. 50-62, 1972.

Верещага В.М., Найдиш А.В., Адоньєв Є.О., Лисенко К.Ю. Основи композиційного геометричного моделювання: навчальний посібник. Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2019. 255 с.

Корн Г.А. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г.А. Корн, Т.М. Корн. Москва : «Наука», 1978. 832 с.

References

Cox. M.G., “The Numerical Evaluation of B-splines”. National Physical Laboratory DNAC 4, August 1971.

de Boor. C. “On Calculation with B-splines”, I. Approx. Theory, Vol. 6, pp. 50-62, 1972.

Vereshchaga V.M., Najdysh A.V., Adoniev Є.O., Lysenko K.Ju. Osnovy kompozycіjnogo geometrychnogo modeljuvannja: navchal'nyj posіbnyk. Melіtopol: FOP Odnorog T.V., 2019. 255 s. {in Ukrainian}

Korn G.A. Spravochnik po matematike dlya nauchnyh rabotnikov i inzhenerov / G.A. Korn, T.M. Korn. Moscow : «Nauka», 1978. 832 s. {in Russian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-06