ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМБІНОВАНОЇ СІВАЛКИ-КУЛЬТИВАТОРА ДЛЯ СОЇ

Автор(и)

  • Володимир Ванін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-7008-7269
  • Микола Волоха Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-0112-7324
  • Маргарита Лазарчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-6192-6825
  • Галина Баскова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-3385-8404
  • Наталія Міхлевська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0003-3579-2055

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.105.23-32

Ключові слова:

рівняння рівноваги; сила опору коченню; реакція грунту; сівалка-культиватор; сошник; насіння; соя

Анотація

Соя є однією з найпоширеніших зернобобових культур і нині вирощується більш ніж в шестидесяти країнах світу, у тому числі завдяки екологічній пластичності. Збільшення виробництва сої, зокрема в нашій країні, відбувається головним чином шляхом розширення посівних площ за рахунок зменшення посівів зернових злакових та деяких енергоємних технічних культур. В зоні Лісостепу України рентабельність вирощування сої стабільно має позитивні показники (до 90-120 %), що уможливлює її високоефективне виробництво як для внутрішніх потреб, так і на експорт.

Сіють сою рядковим способом зазвичай (до 90 % площ) зерновими сівалками СЗ-3,6. На підставі проведеного аналізу існуючих технологій та засобів механізації сівби зернових встановлено, що вони не повною мірою відповідають агротехнічним вимогам для посіву сої та потребують удосконалення. Головна задача проведення агротехнічних заходів при сівбі загалом полягає у створенні оптимальної площі живлення шляхом рівномірного за глибиною загортання у грунт і розміщення на площі поля та забезпеченні умов для швидкого та міцного проростання насіння, що має вирішальне значення для гарного розвитку рослин, росту та, зрештою, врожайності. Обмежувальним фактором отримання одночасних дружних сходів сої, крім тепла, є вологість грунту. Саме для “підтягування” вологи з глибини до поверхні грунту під час висіву насіння застосовується коткування, хоча такий технологічний прийом є предметом дискусії серед дослідників та фермерів, адже наслідком може бути значне підвищення твердості поверхневого шару грунту, особливо після злив та наступного різкого потепління.

Встановлено, що робочим органом, який дозволяє якісніше виконувати посів сої, є дисковий сошник на паралелограмній підвісці із встановленими до нього і після прикочувальними котками. Стаття містить теоретичні дослідження в напрямку перерозподілу навантажень за такої схеми зусиль та їх впливу на показники якості виконання технологічного процесу сівби, що може бути складовою частиною математичного апарату для автоматизованого проєктування ґрунтообробних та посівних знарядь.

Аналіз зміни навантаження на сошник з прикочувальними колесами можна рекомендувати при використанні сівалок такого типу для сівби інших культур.

Біографії авторів

Володимир Ванін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., професор

Микола Волоха, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., с. н. с.

Маргарита Лазарчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Старший викладач

Галина Баскова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Старший викладач

Наталія Міхлевська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

старший викладач

Посилання

Література

Romaneckas K. et al. How to Analyze, Detect and Adjust Variable Seedbed Depth in Site-Specific Sowing Systems: A Case Study. Agronomy. 2022, 12(5), 1092.

Romaneckas, K.; Šarauskis, E. The influence of soil rolling time and methods on sugar beet seedbed formation. Lucr. Stiintifice Ser. Agron. 2006, 49, 125–139.

Romaneckas, K.; Šarauskis, E.; Pakulytė, N.; Tamulionis, A. The investigations of sugar beet seedbeds under different depth and density formation methods. Vagos 2008, 78, 29–36.

Håkansson, I.; Rydberg, T.; Keller, T.; Arvidsson, J. Effects of seedbed properties on crop emergence. 3. Effects of firming of seedbeds with various sowing depths and water contents. Acta Agric. Scand. B Soil Plant Sci. 2011, 61, 701–710.

Håkansson, I.; Myrbeck, E.; Etana, A. A review of research on seedbed preparation for small grains in Sweden. Soil. Tillage Res. 2002, 64, 23–40.

Håkansson, I.; Arvidsson, J.; Rydberg, T. Effects of seedbed properties on crop emergence: 2. Effects of aggregate size, sowing depth and initial water content under dry weather conditions. Acta Agric. Scand. B Soil Plant Sci. 2011, 61, 469–479.

Morris, N.L.; Miller, P.C.H.; Orson, J.H.; Froud-Williams, R.J. The adoption of non-inversion tillage systems in the United Kingdom and the agronomic impact on soil, crops and the environment—A review. Soil Tillage Res. 2010, 108, 1–15.

Romaneckas, K.; Šarauskis, E. The investigations of sugar beet seedbed by Kritz method (Sweden) under different soil tillage and sowing pattern. Zemdirbyste 2003, 81, 168–183.

Romaneckas, K.; Šarauskis, E. The investigation by the Kritz method of sugar beet seedbed under different soil tillage and sowing patterns in Lithuania. In Proceedings of the Soil Management for Sustainability: International Soil Tillage Research Organisation 16th Triennial Conference, Brisbane, Australia, 14–18 July 2003; pp. 1029–1035.

Bortoli, L. F., Arismendi, G. de A., Ferreira, M. M., Martin, T. N. (2021). Sowing speed can affect distribution and yield of soybean. Australian Journal of Crop Science, 15(1), 16–22.

Павловський М.А. Теоретична механіка. Київ: Техніка, 2002. 510 с.

References

Romaneckas K. et al. How to Analyze, Detect and Adjust Variable Seedbed Depth in Site-Specific Sowing Systems: A Case Study. Agronomy. 2022, 12(5), 1092. {in English}

Romaneckas, K.; Šarauskis, E. The influence of soil rolling time and methods on sugar beet seedbed formation. Lucr. Stiintifice Ser. Agron. 2006, 49, 125–139. (In Lithuanian with English Summary)

Romaneckas, K.; Šarauskis, E.; Pakulytė, N.; Tamulionis, A. The investigations of sugar beet seedbeds under different depth and density formation methods. Vagos 2008, 78, 29–36. {in English}

Håkansson, I.; Rydberg, T.; Keller, T.; Arvidsson, J. Effects of seedbed properties on crop emergence. 3. Effects of firming of seedbeds with various sowing depths and water contents. Acta Agric. Scand. B Soil Plant Sci. 2011, 61, 701–710. {in English}

Håkansson, I.; Myrbeck, E.; Etana, A. A review of research on seedbed preparation for small grains in Sweden. Soil. Tillage Res. 2002, 64, 23–40. {in English}

Håkansson, I.; Arvidsson, J.; Rydberg, T. Effects of seedbed properties on crop emergence: 2. Effects of aggregate size, sowing depth and initial water content under dry weather conditions. Acta Agric. Scand. B Soil Plant Sci. 2011, 61, 469–479. {in English}

Morris, N.L.; Miller, P.C.H.; Orson, J.H.; Froud-Williams, R.J. The adoption of non-inversion tillage systems in the United Kingdom and the agronomic impact on soil, crops and the environment—A review. Soil Tillage Res. 2010, 108, 1–15. {in English}

Romaneckas, K.; Šarauskis, E. The investigations of sugar beet seedbed by Kritz method (Sweden) under different soil tillage and sowing pattern. Zemdirbyste 2003, 81, 168–183. (In Lithuanian with English Summary)

Romaneckas, K.; Šarauskis, E. The investigation by the Kritz method of sugar beet seedbed under different soil tillage and sowing patterns in Lithuania. In Proceedings of the Soil Management for Sustainability: International Soil Tillage Research Organisation 16th Triennial Conference, Brisbane, Australia, 14–18 July 2003; pp. 1029–1035. {in English}

Bortoli, L. F., Arismendi, G. de A., Ferreira, M. M., Martin, T. N. (2021). Sowing speed can affect distribution and yield of soybean. Australian Journal of Crop Science, 15(1), 16–22. {in English}

Pavlovsky M.A. Theoretical mechanics. Kyiv: Technika, 2002. 510 s. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-02