ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СПОСОБУ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ НА ВЕРХНІХ ПОВЕРХАХ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ

Автор(и)

  • Леонід Куценко Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-1554-8848
  • Андрій Калиновський Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-1021-5799
  • Олександр Поліванов Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-6396-1680
  • Олена Сухарькова Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-1033-4728

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.105.151-171

Ключові слова:

контейнер; вогнегасна речовина; пневматична гармата; точка перетину траєкторій; мінімальна стартова швидкість.

Анотація

вогнегасною речовиною до вікон верхніх поверхів будинків, де виникла пожежа. У якості стартового пристрою пропонується використовувати імпульсний вогнегасник в режимі пневматичної гармати.

Знайдено залежності для опису навісної та настільної траєкторій, що перетинаються в точці палаючого вікна будівлі. А також визначено значення мінімальної стартової швидкості для доставки контейнера в наперед задане вікно будівлі необхідного поверху. При цьому вважається, що для розрахунків відома висота розташування палаючого вікна (від фундаменту будівлі), а також відома відстань від пневматичної гармати до стіни будівлі. Складено maple – програму для перевірки одержаних залежностей шляхом побудови траєкторій доставки засобами комп’ютерної графіки. Результати можна одержати у вигляді таблиці, де початкові швидкості та кути вильоту контейнера поставлені у залежність від номеру поверху будівлі.

Проведені дослідження спрямовані на розвиток технології гасіння пожеж у багатоповерхових будинках способом метання (Fire extinguisher Ball). Цій технології притаманна оперативність ліквідації пожежі, незалежно від стану під’їзних шляхів до будівлі, а також від існування різноманітних перепон безпосередньо на подвір’ї перед будинком. Все це дозволить запобігти поширенню пожежі завдяки її оперативній ліквідації.

Біографії авторів

Леонід Куценко, Національний університет цивільного захисту України, Харків

д. т. н., професор

Андрій Калиновський, Національний університет цивільного захисту України, Харків

к. т. н., доцент

Олександр Поліванов, Національний університет цивільного захисту України, Харків

викладач кафедри

Олена Сухарькова, Національний університет цивільного захисту України, Харків

викладач кафедри

Посилання

Література

073: Fire Extinguisher Ball, just throw it in the fire! How to make it. URL: https://www.hamido.at/fire-ball/

Mizrahi J. Minimum velocity of a projectile in parabolic motion to pass above a fence. Making Physics Clear. URL: https://makingphysicsclear.com/minimum-velocity-of-a-projectile-in-parabolic-motion-to-pass-above-a-fence/

Mizrahi J. Ballistic motion - Maximum horizontal reach when firing from a height. Making Physics Clear. URL: https://makingphysicsclear.com/ballistic-motion-maximum-horizontal-reach-when-firing-from-a-height/

Mizrahi J. Ballistic problem - Maximum horizontal reach when firing toward a high place. Making Physics Clear.

URL: https://makingphysicsclear.com/ballistic-problem-maximum-horizontal-reach-when-firing-toward-a-high-place/

Kamaldheeriya Maths easy. Derivation of Minimum Velocity and Angle to Hit a given point Projectile Motion #kamaldheeriya, 2020. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=yR5C0XA8iI0

Miranda E. N., Nikolskaya S., Riba R. Minimum and terminal velocities in projectile motion. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2004. Vol. 26, № 2. P. 125–127. doi: 10.1590/S0102-47442004000200007

Calculating minimum velocity of the projectile needed to hit target in parabolic arc. Game Development Stack Exchange. URL: https://gamedev.stackexchange.com/questions/17467/calculating-minimum-velocity-of-the-projectile-needed-to-hit-target-in-parabolic

At which point of the trajectory does projectile have minimum velocity. Doubtnut. URL: https://www.doubtnut.com/question-answer-physics/at-which-point-of-the-trajectory-does-projectile-have-minimum-velocity-643043562

Projectile motion - trajectory equation, definition and formulas. Engineering applications. URL: https://www.hkdivedi.com/2020/01/projectile-motion-trajectory-equation.html .

Projectile Motion. Engineering Fundamentals. URL: https://www.maplesoft.com/content/EngineeringFundamentals/1/MapleDocument_1/Projectile%20Motion.pdf

Калиновський А. Я., Поліванов О. Г. Спосіб складання таблиці кутів доставки вогнегасних речовин до багатоповерхової будівлі / The 5th International scientific and practical conference «European scientific congress» Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2023. P. 54–60.

Калиновський А. Я., Поліванов О. Г. Про мінімальну початкову швидкість тіла, випущеного під кутом до горизонту / The. 9th International scientific and practical conference «Scientific research in the modern world» Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2023. P. 155–160.

Калиновський А. Я., Поліванов О. Г. Розробка способу розрахунку параметрів доставки контейнера-вогнегасника до вікон висотних будинків / The 7th International scientific and practical conference «Innovations and prospects in modern science» SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2023. P. 68–76.

Reference

073: Fire Extinguisher Ball, just throw it in the fire! How to make it. Available at: https://www.hamido.at/fire-ball/

Mizrahi, J. Minimum velocity of a projectile in parabolic motion to pass above a fence. Making Physics Clear. Available at: https://makingphysicsclear.com/minimum-velocity-of-a-projectile-in-parabolic-motion-to-pass-above-a-fence/

Mizrahi, J. Ballistic motion - Maximum horizontal reach when firing from a height. Making Physics Clear. Available at: https://makingphysicsclear.com/ballistic-motion-maximum-horizontal-reach-when-firing-from-a-height/

Mizrahi, J. Ballistic problem - Maximum horizontal reach when firing toward a high place. Making Physics Clear. Available at: https://makingphysicsclear.com/ballistic-problem-maximum-horizontal-reach-when-firing-toward-a-high-place/

Kamaldheeriya Maths easy. (2020). Derivation of Minimum Velocity and Angle to Hit a given point Projectile Motion #kamaldheeriya, YouTube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=yR5C0XA8iI0

Miranda, E. N., Nikolskaya, S., Riba, R. (2004). Minimum and terminal velocities in projectile motion. Revista Brasileira de Ensino de Física, 26(2), 125–127. doi: 10.1590/S0102-47442004000200007

Calculating minimum velocity of the projectile needed to hit target in parabolic arc. Game Development Stack Exchange. Available at: https://gamedev.stackexchange.com/questions/17467/calculating-minimum-velocity-of-the-projectile-needed-to-hit-target-in-parabolic

At which point of the trajectory does projectile have minimum velocity. Doubtnut. Available at: https://www.doubtnut.com/question-answer-physics/at-which-point-of-the-trajectory-does-projectile-have-minimum-velocity-643043562

Projectile motion - trajectory equation, definition and formulas. Engineering applications. Available at: https://www.hkdivedi.com/2020/01/projectile-motion-trajectory-equation.html

Projectile Motion. Engineering Fundamentals. Available at: https://www.maplesoft.com/content/EngineeringFundamentals/1/MapleDocument_1/Projectile%20Motion.pdf

Kalynovskyi, A. Ya., Polivanov, O. H. (2023). Sposib skladannia tablytsi kutiv dostavky vohnehasnykh rechovyn do bahatopoverkhovoi budivli / The 5th International scientific and practical conference «European scientific congress» Barca Academy Publishing, Madrid, Spain, 54–60. Available at: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18121

Kalynovskyi, A. Ya., Polivanov, O. H. (2023). Pro minimalnu pochatkovu shvydkist tila, vypushchenoho pid kutom do horyzontu / The 9th International scientific and practical conference «Scientific research in the modern world» Perfect Publishing, Toronto, Canada, 155–160. Available at: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18191

Kalynovskyi, A. Ya., Polivanov, O. H. (2023). Rozrobka sposobu rozrakhunku parametriv dostavky konteinera-vohnehasnyka do vikon vysotnykh budynkiv / The 7th International scientific and practical conference «Innovations and prospects in modern science» SSPG Publish, Stockholm, Sweden, 68–76.

Available at: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18190

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-02