STRUCTURAL-PARAMETRIC SHAPING OF SOIL TILLAGE TOOLS

Автор(и)

  • Геннадій Вірченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-9586-4538
  • Микола Волоха Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-0112-7324
  • Петро Яблонський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна), Україна https://orcid.org/0000-0002-1971-5140
  • Юлія Лазарчук-Воробйова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна), Україна https://orcid.org/0000-0002-7866-3299
  • Марія Грубич Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна), Україна https://orcid.org/0009-0003-9056-3826

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2024.106.17-26

Ключові слова:

автоматизоване проєктування; геометричне моделювання; ґрунтообробні знаряддя; структурно-параметричне-формоутворення

Анотація

Одним із важливих напрямків сучасного розвитку наукової школи прикладної геометрії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» є методологія структурно-параметричного формоутворення різноманітних технічних об’єктів. У даній сфері за останні роки отримано вагомі теоретичні і практичні здобутки. Зокрема, це стосується виконаних впроваджень в авіаційну промисловість, загальне машинобудування та інші галузі народного господарства.

Нинішній важкий період життя в Україні пов’язаний із воєнними діями на її території. У таких умовах суттєвою складовою економіки нашої держави постає сільське господарство. Тому подальше вдосконалення зазначеного виробництва являє собою актуальну науково-прикладну проблему. Одним із шляхів успішного вирішення окреслених задач є, зокрема, покращення використовуваних грунтообробних знарядь. При цьому прогресивним вважається визначення раціональної форми та розмірів наведених технічних об’єктів. Указані фактори не тільки суттєво підвищують якість обробітку грунту, а і сприяють збереженню його родючості, зменшенню енергетичних витрат у відповідних технологічних процесах і т. д.

Застосування комп’ютерного структурно-параметричного геометричного моделювання дозволяє продуктивно та гнучко реалізувати в багатоаспектному плані аналіз великої кількості проєктних варіантів під час опрацювання промислових виробів. Такий підхід забезпечує проведення комплексної оптимізації, в тому числі й різноманітних грунтообробних знарядь. Важливий момент при цьому полягає у використанні інтегрованих узагальнених геометричних моделей, що охоплюють доволі широкі групи технічних об’єктів. Зазначена концепція дозволяє суттєвим чином підвищити ефективність наявних комп’ютерних інформаційних технологій.

У даній статті зроблено огляд деяких базових результатів, отриманих щодо структурно-параметричного формоутворення певної продукції сільськогосподарського машинобудування. Наприклад, це стосується грунтообробних дисків, стрілчастих і полицевих лап. У публікації подано також запропоновані нові способи і прийоми геометричного моделювання, окреслено напрямки їхнього розвитку, визначено перспективи здійснення відповідних подальших наукових досліджень.

Біографії авторів

Геннадій Вірченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д.т.н., професор

Микола Волоха, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., с. н. с.

Петро Яблонський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна)

 к. т. н., доцент

Юлія Лазарчук-Воробйова , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна)

 ст. викл

Марія Грубич, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна)

асист.

Посилання

References

Vanin V. V., Virchenko G. А., Gumen О. М., Yurchuk V. P., Yablonskyi P. М. Current state and perspectives for further development of scientific school of applied geometry of National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». Applied questions of mathematical modelling, 2018. Vol. 2. P. 17–23. DOI 10.32782/2618-0340-2018-2-17-23 {in Ukrainian}

Vanin V. V., Virchenko G. А., Hetman О. G., Yablonskyi P. М. Structural-parametric forming as a means of integration of automated design for technical objects. Applied geometry and engineering graphics, 2019. Vol. 95. P. 46–50. {in Ukrainian}

Vanin V. V., Virchenko G. А., Yablonskyi P. М. To the question of generalization of structuralparametric shaping of technical objects. Applied geometry and engineering graphics, 2020. Vol. 99. P. 56–64. {in Ukrainian}

Vanin V. V., Virchenko G. А., Yablonskyi P. М. Automated geometric modeling of disk working bodies of technical objects. Information systems, mechanics and control, 2019. Vol. 21. P. 5–13. {in Ukrainian}

Yablonskyi P. М , Virchenko G. А., Volokha М. P., Vorobiov О. М., Lazarchuk-Vorobiova Yu. V. To the question of the analysis of geometric models of modern soil tillage tools. Modern modeling problems, 2022. Vol. 24. P. 182–189. {in Ukrainian}

Vanin V. V., Virchenko G. А., Volokha М. P., Yablonskyi P. М., Vorobiov О. М. To the question of computer geometric modeling of soil tillage tools by means of structuralparametric forming. Applied geometry and engineering graphics, 2022. Vol. 103. P. 16–22. DOI: 10.32347/0131-579x.2022.103.16-22

Virchenko G. А., Volokha М. P., Yablonskyi P. М., Vorobiov О. М., Golova О. О., Lazarchuk-Vorobiova Yu. V. Geometric modeling of arrowhead plowshare by means of structural-parametric shaping. Abstracts of reports of XVIII international scientific and practical conference «Obukhov readings». Kyiv: NULES of Ukraine, 2024. P. 43–46. {in Ukrainian}

Vanin V. V., Virchenko G. А., Volokha М. P., Yablonskyi P. М., Vorobiov О. М. Influence of the geometric parameters of the arrow shaped paw on the energy indicators of the combined cultivator-coulter. Applied geometry and engineering graphics, 2023. Vol. 104. P. 30–37. DOI: 10.32347/0131-579x.2023.104.30-37 {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-06