Геометричне моделювання об’єктів на основі перетворення прямих ліній

Автор(и)

  • Svitlana Botvinovska Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine
  • Serhii Vasko Житомирський національний агроекологічний університет, Ukraine
  • Aalla Zolotova Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579x.2019.96.12-22

Ключові слова:

активне перетворення координат, перетворення прямих, комп’ютерне моделювання, дизайн-об’єкт, координатні системи.

Анотація

У роботі представлено теоретичні основи активного перетворення координат. Пропонується його використання для моделювання дискретних каркасів різноманітних криволінійних поверхонь дизайн-об’єктів засобами комп’ютерної графіки. Такий підхід дозволить не лише враховувати задані вихідні умови, а й отримувати поверхні з заданими геометричними особливостями та естетичними властивостями, і суттєво розширить бібліотеку дискретно-предствлених поверхонь. Розглядається питання використання активного перетворення координат, в основі якого лежать перетворення прямих ліній. Це пов’язано з тим, що на дискретних каркасах поверхонь просторові обводи, які можна провести через n заданих вузлів, визначаються плоскими обводами, а саме їх проекціями. Тому, у роботі досліджується активне перетворення координат для об’єктів на площині. В активному перетворенні координат чисельні значення координат вузлів поверхні прообразу можуть бути деякими функціями від чисельних значень координат вузлів поверхні образу у тих саме або в інших одиницях вимірювання. Безліч координатних систем, які пов’язуються з модельованими об’єктами дозволить отримувати дуже широке коло ліній та поверхонь, на які можуть перетворюватись відповідно прямі або площини. Рекомендується за основну координатну систему активного перетворення призначати ПДСК, оскільки саме вона є найбільш вживаною у прикладній геометрії, і для неї детально розроблено апарат аналітичної геометрії. Це дозволить не лише описувати геометричні образи, а й досліджувати їх властивості у подальшому.

Біографії авторів

Svitlana Botvinovska, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доктор технічних наук, доцент

Serhii Vasko, Житомирський національний агроекологічний університет

Кандидат технічних наук, старший викладач

Aalla Zolotova, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат технічних наук

Посилання

Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М. : Физматгиз, 1977. 832 с.

Rachkovskaya, G.S., Kharabayev, Yu.N. Towards the Construction of Artistic Visual Images by Means of Analytical Geometry and Computer Graphics. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics, Poland, 2006. Vol.16. P. 37-40.

Ботвіновська С.І. Аналіз можливостей використання геометричних перетворень при моделюванні дискретних каркасів поверхонь. Сучасні проблеми моделювання; зб. наук. праць; гол. ред. кол. А.В. Найдиш. Мелітополь. Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. Вип. 13. – 201с. С. 19-29. file:///C:/Users/User/Downloads/2639-Article%20Text-5981-1-10-20190909.pdf

Ботвіновська С.І., Ковальов С.М., Золотова А.В. Геометричне моделювання поверхонь СГМ за допомогою перетворення інверсії. Сучасні проблеми моделювання; зб. наук. праці МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. Вип. 5. – С. 47–57.

Устенко С.А. Геометрична теорія моделювання криволінійних форм лопаткових апаратів турбомашин з оптимізацією їх параметрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка». Київ. КНУБА, 2013. – 40 с.

Устенко С.А. Комп’ютерна реалізація деформативного перетворення плоских криволінійних обводів. Геометричне та комп’ютерне моделювання. Праці Харківського державного університету харчування та торгівлі. Харків: ХДУХТ, 2010. Вип. 26. – С. 110–115.

Борисенко В.Д., Устенко С.А., Устенко І.В. Деформативне перетворення плоских криволінійних обводів із заданим розподілом їх кривини. Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Випуск 4 «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Мелітополь: ТДАТУ, 2005. Том 30. – С. 47–52.

Скидан И.А. Геометрическое моделирование кинематических поверхностей в специальных координатах: автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра техн. наук: спец. 05.01.01 «Прикладная геометрия, инженерная графика». Москва, 1989. – 37 с.

Ботвіновська С.І. Теоретичні основи формоутворення в дискретному моделюванні об’єктів архітектури та дизайну: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка». Київ. КНУБА, 2018. – 43 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті