ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ЧАСТИНКИ ПО СПІРАЛЬНОМУ ЖОЛОБУ ПІД ДІЄЮ СИЛИ ВЛАСНОЇ ВАГИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.99.65-78

Ключові слова:

спіральний жолоб, частинка, лінія перерізу, траєкторія руху, диференціальні рівняння.

Анотація

У роботі складено диференціальні рівняння руху частинки по шорсткій поверхні спірального жолобу під дією сили власної ваги. Крива перерізу жолоба вертикальною площиною, що проходить через вісь поверхні, задана параметричними рівняннями у загальному вигляді. Розглянуто часткові випадки для окремих ліній перерізу (прямої та кола). Рівняння розв’язано чисельними методами та побудовано траєкторії руху частинки по гвинтовій поверхні. Після стабілізації руху частинка має сталу швидкість та її траєкторією є гвинтова лінія. Для цього часткового випадку знайдено аналітичні залежності, що дозволяють розрахувати швидкість руху частинки та її віддалення від осі поверхні. Розглянуто також випадок, коли найнижча гвинтова лінія жолобу має кут підйому, рівний куту тертя частинки по поверхні.

Посилання

Література

Pylypaka, S., Klendii, M., Kremets, T., Klendii, O. Particle motion over the surface of a cylinder, which performs translational oscillations in a vertical plane. Engineering Journal, 2018. Vol. 22(3). P. 83–92. DOI: https://doi.org/10.4186/ej.2018.22.3.83.

Loveikin, V.S., Romesevych, Yu.O. Dynamic optimization of a mine winder acceleration mode. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2017. Vol. 4. P. 81 – 87.

Hevko, R., Vitrovyi, A., Klendii, O., Liubezna, I. Design engineering and substantiation of the parameters of sectional tools of flexible screw conveyers. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 2017. Vol. 10(59). P. 39–46.

Hevko, R.B., Liubin, M.V., Tokarchuk O.A., Lyashuk, O.L., Pohrishchuk, B.V., Klendii, O.M. Determination of the parameters of transporting and mixing feed mixtures along the curvilinear paths of tubular conveyors. INMATEH: Agricultural engineering, 2018. Vol.55, no.2. P. 97–104.

Hevko, R.B., Yazlyuk, B.O., Liubin, M.V., Tokarchuk, O.A., Klendii, O.M., Pankiv, V.R. Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous-flow conveyors. INMATEH: Agricultural engineering, 2017. Vol.51, no.1. P. 49–58.

Liaposchenko, O., Pavlenko, I., Nastenko, O. The model of crossed movement and gas-liquid flow interaction with captured liquid film in the inertial-filtering separation channels. Separation and Purification Technology, 2017. Vol. 173. P. 240 – 243.

Кресан Т.А. Розрахунок гравітаційного спуску, утвореного поверхнею косого закритого гелікоїда. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Ukraine, 2020. Vol. 11, No 2. P. 49-57. DOI: 10.31548/machenergy.2020.02.049-057.

Пилипака С.Ф., Клендій М.Б., Кресан Т.А. Рух частинки по гвинтовому коноїду, обмеженому вертикальним шорстким циліндром. Вісник ХНТУ. Фундаментальні науки, 2018. №4 (67). С. 20–30.

References

Pylypaka, S., Klendii, M., Kremets, T., Klendii, O. Particle motion over the surface of a cylinder, which performs translational oscillations in a vertical plane. Engineering Journal, 2018. Vol. 22(3). P. 83–92. DOI: https://doi.org/10.4186/ej.2018.22.3.83. {in English}.

Loveikin, V.S., Romesevych, Yu.O. Dynamic optimization of a mine winder acceleration mode. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2017. Vol. 4. P. 81 – 87. {in English}.

Hevko, R., Vitrovyi, A., Klendii, O., Liubezna, I. Design engineering and substantiation of the parameters of sectional tools of flexible screw conveyers. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 2017. Vol. 10(59). P. 39–46. {in English}.

Hevko, R.B., Liubin, M.V., Tokarchuk O.A., Lyashuk, O.L., Pohrishchuk, B.V., Klendii, O.M. Determination of the parameters of transporting and mixing feed mixtures along the curvilinear paths of tubular conveyors. INMATEH: Agricultural engineering, 2018. Vol.55, no.2. P. 97–104. {in English}.

Hevko, R.B., Yazlyuk, B.O., Liubin, M.V., Tokarchuk, O.A., Klendii, O.M., Pankiv, V.R. Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous-flow conveyors. INMATEH: Agricultural engineering, 2017. Vol.51, no.1. P. 49–58. {in English}.

Liaposchenko, O., Pavlenko, I., Nastenko, O. The model of crossed movement and gas-liquid flow interaction with captured liquid film in the inertial-filtering separation channels. Separation and Purification Technology, 2017. Vol. 173. P. 240 – 243. {in English}.

Kresan T.A. Rozrakhunok hravitatsiinoho spusku, utvorenoho poverkhneiu kosoho zakrytoho helikoida. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Ukraine, 2020. Vol. 11, No 2. P. 49-57. DOI: 10.31548/machenergy.2020.02.049-057. {in Ukrainian}.

Pylypaka S.F., Klendii M.B., Kresan T.A. Rukh chastynky po hvyntovomu konoidu, obmezhenomu vertykalnym shorstkym tsylindrom. Visnyk KhNTU. Fundamentalni nauky, 2018. №4 (67). S. 20–30. {in Ukrainian}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-17

Номер

Розділ

Статті