ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ВІКОН ПРИ РОЗТАШУВАННІ В ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ БУДІВЛІ CREATIVE SPACE

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.99.145-153

Ключові слова:

енергоефективні будівлі, оптимальні параметри, світлопрозорі конструкції, графічні моделі, геометричне моделювання, архітектурне проєктування.

Анотація

З використанням розробленої методики та  комплексу графічних моделей та способів визначення оптимальних та раціональних ( близьких до оптимальних) геометричних параметрів  світлопрозорих конструкцій в теплоізоляційної оболонці  будівель з урахуванням тепловтрат, теплонадходження від сонячної радіації за критерієм забезпечення мінімальних тепловтрат через огороджувальні конструкції, визначено  раціональні параметри (азимут, кут нахилу, опір теплопередачі) розташування вікон в огороджувальних конструкціях архітектурного об’єкту Creative Space під час проектування.

Вирішено задачу теплозахисту від перегріву будівлі у літній період  за рахунок застосування сонцезахисних пристроїв. Надано рекомендації щодо їх застосування.

Приведену  методику та  графічні моделі доцільно використовуватися у подальшому при проектуванні енергоефективних будівель. Це сприятиме підвищенню їх енергоефективності та відповідно класу енергоефективності будівель.

Наведена методика дозволяє проектувальнику за стислий час швидко визначати, як параметри світлопрозорих конструкцій, так і рівень теплового балансу світлопрозорих конструкцій за опалювальний та літній періоди. Графічні моделі у ході проектування суміщаються з планами поверхів будівель і архітектор швидко визначає, як рівень теплового балансу вікон так і місце ( параметри) , азимут та кут нахилу конструкції теплоізоляційної оболонки, для раціонального розташування вікон. При цьому враховується також коефіцієнт світлопропускання світлопрозорої конструкції.

Проектувальник також визначає зону допустимої орієнтації вікон за якої тепловтрати через вікна протягом опалювального періоду є меншими за тепловтрати через непрозорі конструкції стін.

Посилання

Література

Сергейчук О. В. Оптимізація розподілу утеплювача по поверхні будівлі при заданому класі його ефективності / Матеріали VI Міжнародної Кримської науково-практичної конференції «Геометричне та комп’ютерне моделювання: енергозбереження, екологія, дизайн». Сімферополь, 2009. С. 44–49.

Сергейчук О. В. Геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми енергоефективних будинків : Автореферат дис. … доктора техн. наук : 05.01.01 / Сергейчук Олег Васильович. Киев, 2008. 41 с.

Мартинов В. Л. Визначення допустимої зони розташування світлопрозорих конструкцій на фасадах енергоекономічних будівель / Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Вип. 1/2011(66), ч. 1. С. 104–108.

Мартинов В. Л. Раціональна орієнтація віконних прорізів енергоефективних будівель [Текст] / Енергоефективність в будівництві та архітектурі. Київ : КНУБА, 2013. Вип. 4. С. 185–189.

Мартинов В. Л. Оптимальне розташування вікон в огороджувальних конструкціях енергоефективних будівель для п’яти кліматичних районів України / Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. Київ: КНУБА, 2014. Вип. 6. С. 192–198.

Мартинов В. Л. Моделирование оптимальных параметров теплоизоляционной оболочки зданий заданного класа энегоэффективности / Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві «Енергоінтеграція–2017» : матеріали сьомої міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2017. С. 34.

Изоляция & остекление SANCO. Стекло и его практическое применение : учебное пособие. Еврогласс, 2010. 289 с.

CREATIVE SPACE. Эскизное предложение Loft Buro от 08.12.13. Киев : Loft Buro, 2013. 14 c.

Опубліковано

2020-12-17

Номер

Розділ

Статті