СХЕМА МУЛЬТИПЛІКАТИВНИХ ПРЕДСТАВЛЕНЬ ДЛЯ СТОХАСТИЧНОГО РІВНЯННЯ З ДВОМА ВІНЕРІВСЬКИМИ ПРОЦЕСАМИ

Автор(и)

  • Зоя Наголкіна Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2722-5176
  • Юрій Філонов Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-1100-4854

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.102.136-148

Ключові слова:

Вінерівський процес, умовне математичне сподівання, гільбертів простір, імовірнісний простір, потік подій, диференціальне рівняння, стохастичне рівняння, розв’язок, умови існування, неперервність, оператор, розрішаючий оператор, норма, математичне сподівання, нерівність Коші, еволюційна сім’я, мультиплікативне представлення, випадкові процеси, середнє квадратичне відхилення

Анотація

В даній роботі розглядається стохастичне диференціальне рівняння  з двома незалежними вінерівськими процесами в нескінченновимірному гільбертовому просторі. Це рівняння може слугувати математичною моделлю динамічної системи при наявності кількох незалежних збурюючих випадкових факторів. Для дослідження властивостей цього рівняння використовується метод мультиплікативних представлень Далецького-Троттера. Цей метод застосовується як для детермінованих, так і для стохастичних рівнянь. Метод полягає в наступному: будують розбиття відрізку існування розв’язку [t0, T] на елементарні [tk+1, tk]. На кожному елементарному відрізку розглядають еволюційний розрішаючий оператор повного рівняння S(tk+1, tk)), а також добуток розрішаючих операторів рівнянь, які є фрагментами повного рівняння Uk=Qk×S1k×S2k

Таким чином порівнюють дві мультиплікативні сім’ї, які складаються з різних розрішаючих операторів. При виконанні умов еквівалентності, які перевірені в даній роботі, можна стверджувати, що розв’язок стохастичного рівняння в деякому розумінні можна представити як композицію відповідних розв’язків диференціальних рівнянь на елементарних відрізках, праві частини яких є знесення, і відповідно дифузії.

Причому для запровадження такої  мультиплікативної схеми у випадку кількох незалежних вінерівських процесів треба накласти додаткові вимоги щодо коефіцієнтів дифузії. А саме: коефіцієнти дифузії мають бути комутуючими операторами, неперервними за часом.

Схема мультиплікативних представлень базується на дослідженні властивостей еволюційних сімей розрішаючих операторів, а також їх оцінок в нормах відповідних просторів. При цьому для одержання певної оцінки розглядають кілька кроків ітерацій для відповідних рівнянь в гільбертовому просторі. Слід зазначити, що схема мультиплікативних представлень може бути інтерпретована як схема отримання наближеного розв’язку.

Біографії авторів

Зоя Наголкіна, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

к. ф-м. н. доцент

Юрій Філонов , Київський національний університет будівництва і архітектури

к. ф-м. н. доцент

Посилання

Література

Далецкий Ю.Л., Заплитная А.Т. Интегралы по пространству деревьев, связанные с нелинейными стохастическими уравнениями. Укр. матем. ж., 1965, т 5. С. 110-114.

Белопольская Я.И., Далецкий Ю.Л. Диффузионные процессы в гладких банаховых пространствах и многообразиях. Тр. Моск.матем о-ва, 1078, т. 37. С. 107- 141.

Белопольская Я.И., Наголкина З.И. О мультипликативных представлениях решений стохастческих уравнений. ДАН УССР, 1977, т.11, с. 966-970.

Гихман И.И., Скороход А.В. Теория случайных процессов. Москва : Наука, 1975 т. 3. 496 с.

Наголкіна З., Філонов Ю. Мультиплікативна апроксимація випадкового процесу / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ : КНУБА, 2021. Випуск 100. С. 205-214.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті