МОДЕЛЮВАННЯ У НЕВАГОМОСТІ ЗМІНИ ФОРМИ СТЕРЖНЕВОЇ КОНСТРУКЦІЇ, ПОДІБНОЇ ПОДВІЙНОМУ СФЕРИЧНОМУ МАЯТНИКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.103.82-113

Ключові слова:

стержнева конструкція, процес розкриття на орбіті, двохланкова сферична конструкція, рівняння Лагранжа другого роду

Анотація

Досліджено геометричну модель нового способу розкриття в умовах
невагомості стержневої конструкції, подібної подвійному сферичному
маятнику. Переміщення елементів конструкції відбуваються завдяки дії
імпульсів піротехнічних реактивних двигунів на кінцеві точки ланок. Опис
руху одержаного інерційного розкриття стержневої конструкції
виконано за допомогою рівняння Лагранжа другого роду, і, зважаючи на
умови невагомості, побудованого з використанням лише кінетичної енергії
системи.
На актуальність обраної теми вказує необхідність дослідження
процесу активізації розкриття просторової стержневої конструкції для
виконання аварійно-рятувальних робіт. В якості рушіїв пропонується
використати імпульсні піротехнічні реактивні двигуни, встановлені на
кінцевих точках ланок конструкції. Легші і дешевші порівняно, наприклад,
з електродвигунами або пружинними пристроями. А також економічно
вигідніші, коли процес розкриття конструкції на орбіті планується
виконати лише один раз.
Запропоновано спосіб визначення параметрів та початкових умов
ініціювання коливань подвійної стержневої конструкції з метою
одержання циклічної траєкторії кінцевої точки другої ланки. Це дозволяє
при розрахунках процесу трансформування уникати хаотичних рухів
елементів конструкції. Побудовано графіки зміни у часі функцій
узагальнених координат, а також перших та других похідних цих функцій.
Тому з’явилася можливість оцінити силові характеристики системи в
момент гальмування (стопоріння) процесу розкриття.
Результати можуть використовуватися як геометричні моделі
варіантів розкриття великогабаритних об’єктів в умовах невагомості,
наприклад, силових каркасів космічних антен чи фермених конструкцій, а
також інших орбітальних інфраструктур, необхідних при плануванні та
виконанні аварійно-рятувальних робіт

Біографії авторів

Леонід Куценко, Національний університет цивільного захисту України

д.т.н., пройесор

Андрій Калиновський, Національний університет цивільного захисту України

к.т.н., доцент

Леонід Запольський, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, м. Київ

д. т. н., ст. н. с.

Посилання

Lu S., Zlatanov D., Ding X., Molfino R. A new family of deployable mechanisms based on the Hoekens linkage / Mechanism and MachineTheory. 2014. Vol. 73. P.130–153.

doi: https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2013.10.007

Tibert G. Deployable tensegrity structures for space applications. Stockholm, 2002. 242 p.

Szuminski W. Dynamics of multiple pendula. University of Zielona Gora, Olsztyn, 2012. 57 p.

Szuminski W. Dynamics of multiple pendula. University of Zielona Gora, Olsztyn, 2013. 32 p.

Szuminski W. Dynamics of multiple pendula without gravity / Conference: Conference: Chaos 2013, Volume: Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM). 2014. Issue 1. P. 57–67.

URL: https://www.researchgate.net/publication/285143816_Dynamics_of_multi

ple_pendula_without_gravity

Martınez-Alfaro H. Obtaining the dynamic equations, their simulation, and animation for N pendulums using Maple. URL: http://www2.esm.vt.edu/~anayfeh/conf10/Abstracts/martinez-alfaro.pdf

Lopes A. M., Tenreiro Machado J. A. Dynamics of the N-link pendulum: a fractional perspective / International Journal of Control. 2016. Vol. 90, Issue 6. P. 1192–1200. doi: https://doi.org/10.1080/00207179.2015.1126677

Yan X., Fu-ling G., Yao Z., Mengliang Z. Kinematic analysis of the deployable truss structures for space applications / Journal of Aerospace Technology and Management. 2012. Vol. 4, Issue 4. P. 453–462. doi:

https://doi.org/10.5028/jatm.2012.04044112

Deployable Perimeter Truss with Blade Reel Deployment Mechanism. NASA’s Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California, 2016. URL: https://www.techbriefs.com/component/content/article/tb/techbriefs/mechanicsand-machinery/24098

Бушуев А. Ю., Фарафонов Б. А. Математическое моделирование процесса раскрытия солнечной батареи большой площади / Математическое моделирование и численные методы. 2014. № 2. С. 101–114.

Щесняк С., Романов А. Проектирование и расчет крупногабаритных раскрывающихся конструкций с помощью программных комплексов MSC.Software / CAD master. 2009. № 2-3. С. 28–36.

Бойков В. Г. Программный комплекс автоматизированного динамического анализа многокомпонентных механических систем EULER / САПР и графика. 2009. № 9. С. 17–20.

Зимин В. Н., Крылов А. В., Мешковский В. Е., Сдобников А. Н., Файзуллин Ф. Р., Чурилин С. А. Особенности расчета раскрытия крупногабаритных трансформируемых конструкций различных

конфигураций / Наука и Образование. МГТУ им. Н. Э. Баумана. 2014. № 10. С. 179–191. doi: https://doi.org/10.7463/1014.0728802

Зельдович Б. Я., Суало М. Дж. Двухчастотный маятник на вращающейся платформе: моделирование оптических явлений // Успехи физических наук. 2004. Т. 174, № 12. С. 1337–1354.

doi: https://doi.org/10.3367/ufnr.0174.200412e.1337

Петров А. Г. Асимптотическое интегрирование гамильтоновых систем / Механика твердого тела. 2005. Вып. 35. С. 84–91.

Глухих Ю. Д. Колебания сферического маятника с вибрирующей точкой подвеса / Механика твердого тела. 2005. Вып. 35. С. 109–114.

Ловейкін В. С., Рибалко В. М., Мельніченко В. В. Дослідження коливань вантажу на гнучкому підвісі при роботі механізму повороту стрілового крану / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2011. Вип. 166. С. 115–121.

Shen J., Sanyal A. K., Chaturvedi N. A., Bernstein D., McClamroch H. Dynamics and control of a 3D pendulum / 2004 43rd IEEE Conference on Decision and Control (CDC) (IEEE Cat. No.04CH37601). 2004.

doi: https://doi.org/10.1109/cdc.2004.1428650

Chaturvedi N. A., McClamroch N. H. Asymptotic stabilization of the hanging equilibrium manifold of the 3D pendulum / International Journal of Robust and Nonlinear Control. 2007. Vol. 17, Issue 16. P. 1435–1454. doi: https://doi.org/10.1002/rnc.1178

Chaturvedi N. A., Lee T., Leok M., McClamroch N. H. Nonlinear Dynamics of the 3D Pendulum / Journal of Nonlinear Science. 2010. Vol. 21, Issue 1. P. 3–32. doi: https://doi.org/10.1007/s00332-010-9078-6

Náprstek J., Fischer C. Types and stability of quasi-periodic response of a spherical pendulum / Computers & Structures. 2013. Vol. 124. P. 74–87. doi: https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2012.11.003

Consolini L., Tosques M. On the exact tracking of the spherical inverted pendulum via an homotopy method / Systems & Control Letters. 2009. Vol. 58, Issue 1. P. 1–6. doi: https://doi.org/10.1016/j.sysconle.2008.06.010

Anan’evskii I. M., Anokhin N. V. Control of the spatial motion of a multilink inverted pendulum using a torque applied to the first link / Journal of Applied Mathematics and Mechanics. 2014. Vol. 78, Issue 6. P. 543–550. doi: https://doi.org/10.1016/j.jappmathmech.2015.04.001

Lee T., Leok M., McClamroch N. H. Dynamics and control of a chain pendulum on a cart / 2012 IEEE 51st IEEE Conference on Decision and Control (CDC). 2012. doi: ttps://doi.org/10.1109/cdc.2012.6427059

Xinjilefu, Hayward V., Michalska H. Hybrid Stabilizing Control for the Spatial Double Inverted Pendulum / Advances in Intelligent and Soft Computing. 2010. P. 201–215. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-16259-6_16

Egger P., Caracoglia L. Analytical and experimental investigation on a multiple-mass-element pendulum impact damper for vibration mitigation / Journal of Sound and Vibration. 2015. Vol. 353. P. 38–57. doi: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2015.05.003

Ludwicki M., Kudra G., Awrejcewicz J. Axially excited spatial double pendulum nonlinear dynamics.

URL: https://www.researchgate.net/profile/Jan_Awrejcewicz/publication/28866

_Axially_excited_spatial_double_pendulum_nonlinear_dynamics/links/568

b788908ae051f9afb07e4/Axially-excited-spatial-double-pendulum-nonlineardynamics.pdf

Marsden J., Scheurle J., Wendlandt J. Visualization of Orbits and Pattern

Evocation for the Double Spherical Pendulum. URL: https://authors.library.caltech.edu/20096/1/MaScWe1996(2).pdf

Marsden J. E., Scheurle J. Lagrangian reduction and the double spherical pendulum / ZAMP Zeitschrift for angewandte Mathematik und Physik. 1993. Vol. 44, Issue 1. P. 17–43. doi: https://doi.org/10.1007/bf00914351

Dehlin F., Askolsson J. Modelling and Simulation of Conservative Dynamical Systems by Computer Algebra Assisted Lagrangian Mechanics. Sweden, 2017. 80 p.

Double spherical pendulum. URL: https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37363-doublespherical-pendulum

Kutsenko L., Shoman O., Semkiv O., Zapolsky L., Adashevskay I., Danylenko V. et. al. Geometrical modeling of the inertial unfolding of a multilink pendulum in weightlessness / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 6, Issue 7 (90). P. 42–50.

doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.114269

Куценко, Л. М. Ілюстрації до геометричного моделювання інерційного розкриття багатоланкового стержневої конструкції у невагомості. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4868

Kutsenko L., Semkiv O., Zapolskiy L., Shoman O., Ismailova N., Vasyliev S. et. al. Geometrical modeling of the shape of a multilink rod structure in weightlessness under the influence of pulses on the end points of its links / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 2, Issue 7

(92). P. 44–58. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126693

Куценко Л. М. Ілюстрації до геометричного моделювання коливань багатоланкових стержневих конструкцій в невагомості під впливом імпульсів на прикінцеві точки ланок.

URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6335

Куценко Л. М. Ілюстрації до геометричного моделювання розкриття у невагомості стержневої конструкції у вигляді подвійного сферичного маятника під впливом імпульсів на кінцеві точки його ланок. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6864

Navarro Heredia A. L. Spatial Operator Algebra in Modeling and Properties of 3D Inverted Pendulae. McGill University Montreal, Canada, 2017.121 р.

Ludwicki M., Awrejcewicz J., Kudra G. Spatial double physical pendulum with axial excitation: computer simulation and experimental set-up / International Journal of Dynamics and Control. 2014. Vol. 3, Issue 1. P. 1–8. doi: https://doi.org/10.1007/s40435-014-0073-x

Semkiv O., Shoman O., Sukharkova E., Zhurilo A., Fedchenko H. Development of projection technique for determining the non-chaotic oscillation trajectories in the conservative pendulum systems / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 2, Issue 4 (86). P. 48–57.

doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.95764

References

Lu, S., Zlatanov, D., Ding, X., Molfino, R. (2014). A new family of

deployable mechanisms based on the Hoekens linkage. Mechanism and Machine

Theory, 73, 130–153.

doi: https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2013.10.007

Tibert, G. (2002). Deployable tensegrity structures for space applications.

Stockholm, 242.

Szuminski, W. (2012). Dynamics of multiple pendula. University of

Zielona Gora, Olsztyn, 57.

Szuminski, W. (2013). Dynamics of multiple pendula. University of

Zielona Gora, Olsztyn, 32.

Szuminski, W. (2014). Dynamics of multiple pendula without gravity //

Conference: Conference: Chaos 2013, Volume: Chaotic Modeling and

Simulation (CMSIM), 1, 57–67. Available at:

https://www.researchgate.net/publication/285143816_Dynamics_of_multiple_pe

ndula_without_gravity

Martınez-Alfaro, H. Obtaining the dynamic equations, their simulation,

and animation for N pendulums using Maple. Available at:

http://www2.esm.vt.edu/~anayfeh/conf10/Abstracts/martinez-alfaro.pdf

Lopes, A. M., Tenreiro Machado, J. A. (2016). Dynamics of the N-link

pendulum: a fractional perspective. International Journal of Control, 90 (6),

–1200. doi: https://doi.org/10.1080/00207179.2015.1126677

Yan, X., Fu-ling, G., Yao, Z., Mengliang, Z. (2012). Kinematic analysis of

the deployable truss structures for space applications. Journal of Aerospace

Technology and Management, 4 (4), 453–462.

doi: https://doi.org/10.5028/jatm.2012.04044112

Deployable Perimeter Truss with Blade Reel Deployment Mechanism

(2016). NASA’s Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California. Available at:

https://www.techbriefs.com/component/content/article/tb/techbriefs/mechanicsand-machinery/24098

Bushuyev, A., Farafonov, B. (2014). Mathematical modeling of the

process of disclosure of a large-scale solar battery. Mathematical Modeling and

Numerical Methods, 2, 101–114.

Schesnyak, S., Romanov, A. (2009). Designing and calculating large-scale

unfolding structures using software packages MSC.Software. CADmaster, 2-3,

–36.

Boykov, V. (2009). Program complex of automated dynamic analysis of

EULER multicomponent mechanical systems. CAD and graphics, 9, 17–20.

Zimin, V., Krylov, A., Meshkovskii, V., Sdobnikov, A., Fayzullin, F.,

Churilin, S. (2014). Features of the Calculation Deployment Large

Transformable Structures of Different Configurations. Science and Education of

the Bauman MSTU, 10, 179–191. doi: https://doi.org/10.7463/1014.0728802

Zel’dovich, B. Y., Soileau, M. J. (2004). Bi-frequency pendulum on a

rotary platform: modeling various optical phenomena. Uspekhi Fizicheskih

Nauk, 174 (12), 1337–1354.

doi: https://doi.org/10.3367/ufnr.0174.200412e.1337

Petrov, A. (2005). Asymptotic integration of Hamiltonian systems.

Mechanics of the solid, 35, 84–91.

Glukhikh, Y. (2005). Oscillations of a spherical pendulum with a vibrating

suspension point. Mechanics of a rigid body, 35, 109–114.

Loveykin, V., Rybalko, V., Melnichenko, V. (2011). Investigation of the

fluctuations of cargo on a flexible suspension under the operation of the

mechanism of rotation of the jib crane. Scientific Bulletin of the National

University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine, 166, 115–121.

Jinglai Shen, Sanyal, A. K., Chaturvedi, N. A., Bernstein, D.,

McClamroch, H. (2004). Dynamics and control of a 3D pendulum. 2004 43rd

IEEE Conference on Decision and Control (CDC) (IEEE Cat. No.04CH37601).

doi: https://doi.org/10.1109/cdc.2004.1428650

Chaturvedi, N. A., McClamroch, N. H. (2007). Asymptotic stabilization of

the hanging equilibrium manifold of the 3D pendulum. International Journal of

Robust and Nonlinear Control, 17 (16), 1435–1454.

doi: https://doi.org/10.1002/rnc.1178

Chaturvedi, N. A., Lee, T., Leok, M., McClamroch, N. H. (2010).

Nonlinear Dynamics of the 3D Pendulum. Journal of Nonlinear Science, 21 (1),

–32. doi: https://doi.org/10.1007/s00332-010-9078-6

Náprstek, J., Fischer, C. (2013). Types and stability of quasi-periodic

response of a spherical pendulum. Computers & Structures, 124, 74–87.

doi: https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2012.11.003

Consolini, L., Tosques, M. (2009). On the exact tracking of the spherical

inverted pendulum via an homotopy method. Systems & Control Letters, 58 (1),

–6. doi: https://doi.org/10.1016/j.sysconle.2008.06.010

Anan’evskii, I. M., Anokhin, N. V. (2014). Control of the spatial motion of

a multilink inverted pendulum using a torque applied to the first link. Journal of

Applied Mathematics and Mechanics, 78 (6), 543–550.

doi: https://doi.org/10.1016/j.jappmathmech.2015.04.001

Lee, T., Leok, M., McClamroch, N. H. (2012). Dynamics and control of a

chain pendulum on a cart. 2012 IEEE 51st IEEE Conference on Decision and

Control (CDC). doi: https://doi.org/10.1109/cdc.2012.6427059

Xinjilefu, Hayward, V., Michalska, H. (2010). Hybrid Stabilizing Control

for the Spatial Double Inverted Pendulum. Brain, Body and Machine, 201–215.

doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-16259-6_16

Egger, P., Caracoglia, L. (2015). Analytical and experimental

investigation on a multiple-mass-element pendulum impact damper for vibration

mitigation. Journal of Sound and Vibration, 353, 38–57.

doi: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2015.05.003

Ludwicki, M., Kudra, G., Awrejcewicz, J. Axially excited spatial double

pendulum nonlinear dynamics. Available at:

https://www.researchgate.net/profile/Jan_Awrejcewicz/publication/288669893_

Axially_excited_spatial_double_pendulum_nonlinear_dynamics/links/568b7889

ae051f9afb07e4/Axially-excited-spatial-double-pendulum-nonlineardynamics.pdf

Marsden, J., Scheurle, J., Wendlandt, J. Visualization of Orbits and

Pattern Evocation for the Double Spherical Pendulum. Available at:

https://authors.library.caltech.edu/20096/1/MaScWe1996(2).pdf

Marsden, J. E., Scheurle, J. (1993). Lagrangian reduction and the double

spherical pendulum. ZAMP Zeitschrift for Angewandte Mathematik Und

Physik, 44 (1), 17–43. doi: https://doi.org/10.1007/bf00914351

Dehlin, F., Askolsson, J. (2017). Modelling and Simulation of

Conservative Dynamical Systems by Computer Algebra Assisted Lagrangian

Mechanics. Sweden, 80.

Double spherical pendulum. Available at:

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37363-doublespherical-pendulum

Kutsenko, L., Shoman, O., Semkiv, O., Zapolsky, L., Adashevskay, I.,

Danylenko, V. et. al. (2017). Geometrical modeling of the inertial unfolding of a

multi-link pendulum in weightlessness. Eastern-European Journal of Enterprise

Technologies, 6 (7 (90)), 42–50. doi: https://doi.org/10.15587/1729-

2017.114269

Kutsenko, L. M. Illustrations to Geometric Modeling of Inertial Disclosure

of Multilayer Rod Construction in Weightlessness. Available at:

http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4868

Kutsenko, L., Semkiv, O., Zapolskiy, L., Shoman, O., Ismailova, N.,

Vasyliev, S. et. al. (2018). Geometrical modeling of the shape of a multilink rod

structure in weightlessness under the influence of pulses on the end points of its

links. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (7 (92)), 44–58.

doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126693

Kutsenko, L. M. Illustrations to geometric modeling of oscillations of

multi-faceted bar constructions in the absence of weight under the influence of

pulses on the final points of the links. Available at:

http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6335

Kutsenko, L. M. Illustrations to the geometric modeling of the opening of

the weightlessness of a rod construction in the form of a double spherical pendulum under the influence of pulses on the end points of its links. Available

at: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6864

Navarro Heredia, A. L. (2017). Spatial Operator Algebra in Modeling and

Properties of 3D Inverted Pendulae. McGill University Montreal, Canada, 121.

Ludwicki, M., Awrejcewicz, J., Kudra, G. (2014). Spatial double physical

pendulum with axial excitation: computer simulation and experimental set-up.

International Journal of Dynamics and Control, 3 (1), 1–8.

doi: https://doi.org/10.1007/s40435-014-0073-x

Semkiv, O., Shoman, O., Sukharkova, E., Zhurilo, A., Fedchenko, H.

(2017). Development of projection technique for determining the non-chaotic

oscillation trajectories in the conservative pendulum systems. Eastern-European

Journal of Enterprise Technologies, 2 (4 (86)), 48–57. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.95764

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статті