ПРУЖНЕ ЗГИНАННЯ КРИВОЛІНІЙНОЇ СМУГИ ІЗ ЗАДАНОЮ ПОЧАТКОВОЮ КРИВИНО ЇЇ ПРУЖНОЇ ОСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.104.183-189

Ключові слова:

згинання; смуга; стержень; крива; деформація; лапа; навантаження

Анотація

Пружне згинання стержня або смуги характеризується тим, що після припинення дії деформуючого навантаження вони повністю відновлюють свою форму. Деформуючим навантаженням може бути прикладений до смуги момент, зосереджена або розподілена сила. Якщо на консольно защемлену смугу буде діяти якесь із перерахованих навантажень або їх поєднання, то її прямолінійна вісь перетвориться у криволінійну. За основу розрахунку форми цієї осі береться відомий із опору матеріалів взаємозв’язок між кривиною пружної осі в залежності від її довжини, прикладеним моментом і жорсткістю смуги. Якщо жорсткість стала і на кінці консольно защемленої смуги прикладена зосереджена сила, то кривина осі носитиме лінійний характер, тобто кривина осі зростатиме пропорціонально її довжині по мірі віддалення від місця защемлення. Така крива відома у диференціальній геометрії під назвою клотоїда. Вона не має параметричних або неявних рівнянь, тому будується за допомогою чисельних методів.

У загальному випадку кривина пружної осі описується нелінійними диференціальними рівняннями. В опорі матеріалів для розрахунку прогинів балок використовують лінійну теорію згину, яка дає спрощений розвязок. Для практики такий розрахунок є прийнятним, оскільки для балок характерний малий прогин пружної осі і такий підхід значно спрощує розрахунки. Для розрахунку значних прогинів лінійна теорія на дає точного результату, тому потрібно шукати кривину пружної осі в залежності від довжини дуги за допомогою нелінійної теорії.

У статті розглянуто випадок, коли смуга не прямолінійна, а криволінійна, тобто вже має початкову кривину своєї осі. При дії прикладених до криволінійної смуги зусиль ця вісь деформується, змінюючи свою кривину. Після припинення дії прикладених зусиль смуга набуває початкової криволінійної форми. Прикладом такої деформації смуги може бути стояк (стійка) культиваторної лапи, який може змінювати кривину пружної осі внаслідок прикладеного до лапи зусилля змінної величини. У статті за пружну вісь такого стояка взято криву у функції довжини дуги і здійснено розрахунок його можливих прогинів при роботі.

Біографії авторів

Вячеслав Хропост, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Аспірант

Ірина Демчук, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

к.т.н.

Посилання

Література

Арендаренко В.М., Ларенко В.В. Особливості розрахунку пружинного елементу регулятора кута атаки культиваторної лапи Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2017. № 3.С. 122–125. Режим доступу: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2017/03/30.pdf

Пилипака С.Ф., Несвідомін В.М., Пилипака Т.С. Пружне згинання стержнів при значних їх прогинах. Електротехніка і механіка. 2007. № 1. С. 52–56.

Пилипака С.Ф., Кресан Т.А., Хропост В.І., Бабка В.М. Пружне згинання смуги із значним прогином під дією прикладених сил та моменту. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київський національний університет будівництва і архітектури, 2021. № 101. С. 137-147. Режим доступу: http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/256312

Лізунов П.П., Недін В.О. Чисельне диференціювання форм вигину пружних стержнів значної довжини. Управління розвитком складних систем. 2021. № 46, С. 70–75. Режим доступу: http://mdcs.knuba.edu.ua/article/view/244933

Харченко В.Є., Корсак В.І. Аналітичне розв'язання нелінійної задачі згину пружного стрижня. Видавництво Львівської політехніки. 2015. № 820, С. 105–115. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/31079/1/15-105-115.pdf

Курпа Л.В., Любицька К.І., Лінник, І.О. Г.Б. Морачковська. Дослідження нелінійного згину багатокутних функціонально-градієнтних пластин з урахуванням пружньої основи. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2022. № 1, С. 47–51. Режим доступу: http://jdsm.khpi.edu.ua/article/view/263808

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-06